Delårsrapport

Report this content

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020

TREDJE KVARTALET
 

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR TREDJE KVARTALET 2020

 • Nettoomsättningen ökade med +36 procent till 4,5 MSEK (3,3 MSEK)*
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 5,2 MSEK (3,3 MSEK)*
 • Rörelseresultatet förbättrades till -1,3 MSEK (-1,8 MSEK)*
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till +0,2 MSEK (-1,1 MSEK)*
 • Periodens resultat uppgick till -1,3 MSEK (-2,2 MSEK)*
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,03 SEK)*

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JAN-SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen ökade med +18 procent till 13,7 MSEK (11,6 MSEK)*
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 16,2 MSEK (11,7 MSEK)*
 • Rörelseresultatet förbättrades till -6,4 MSEK (-6,8 MSEK)*
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,9 MSEK (-4,5 MSEK)*
 • Periodens resultat uppgick till -6,7 MSEK (-8,8 MSEK)*
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,11 SEK)*
 

Kommentarer från VD

Jag summerar årets första nio månader med att nettoförsäljningen ökar 18% jämfört med 2019 och vi för första gången kan visa ett positivt EBITDA för 3:e kvartalet om 0,2 MSEK, dvs resultat före avskrivningar. Vi är på rätt väg!

Transirokoncernen ökar sin nettoomsättning under tredje kvartalet med +36 procent till 4,5 MSEK och minskar rörelse förlusten till -1,3 MSEK (-1,8 MSEK)

I början av oktober kommunicerade vi att 7,1 MSEK i intäkter är säkrade för 2021, motsvarande siffra för 2020 var 6,95 MSEK. Vi ökar den återkommande intäkten för support och licenser historiskt med omkring 200.000 SEK per år. Det är en stadig och stabil tillväxt som skapar en grundtrygghet att starta varje år med. 

Wifog: Begränsad tillgång på reklamfilmer men ökad försäljning av abonnemang

För vårt dotterbolag Wifog Sverige AB har Covid-19 pandemin påverkats genom att det varit begränsad tillgång på reklamfilmer att visa i vår lojalitetsplattform. Nettoförsäljningen för reklamfilmer, facebookannonser, Google Ads och enkätundersökningar för årets första 9 månader var 0,8 MSEK jämfört 2,5 MSEK för 2019. Vi ser att trenden håller på att svänga tillbaka igen och hoppas reklambranschen återhämtar sig och vi når de höga siffrorna igen. En positiv signal är att vi ökar försäljning av betalabonnemang och påfyllningar av data och samtal.

Under kvartalet lanserade vi ett studenterbjudande inom Studentkortet (stuk.nu), en site tillgänglig bara för studenter i Sverige, där man kan ta del av erbjudanden. Vi har en marknadsföringspott om 15 miljoner kronor att utnyttja. Jag har fått frågan varför vi inte syns i media med reklam om Wifog. Vi lägger pengar på digitala kampanjer riktad mot vår målgrupp. Vi ser att målgruppen är studenter och pensionärer som önskar ett enkelt och billigt erbjudande. Wifog erbjuder Sveriges  billigaste mobilabonnemang.

Transiro Retail: Vi byter affärsmodell och planerar för expansion till nya marknaderKassanova har primärts utvecklats för järn- och färghandel och byggbranschen, där vi är väldigt framgångsrika med nästa samtliga Nordsjö, Idé och designbutiker och största leverantören till Bolist- kedjan. Vi kommer nu att bredda vårt erbjudande mot fler marknader, en bransch nära vår är trädgård där vi ser stor potential.

Den traditionella affärsmodellen med hög instegskostnad och låga månatliga betalningar har vi ändrat till endast abonnemang på licens och support och längre bindningstid. Kunder byter inte enkelt affärssystem vilket för oss är både en fördel och en nackdel. Mycket få kunder hoppar av Kassanova men samtidigt är det långa säljcykler för att få in nya kunder. Genom nya affärsmodellen ser vi att vi kommer öka de långsiktiga återkommande intäkterna.

Transiro ECO Transport: Våra kunder har börjat använda Klartext mobil och vi har påbörjat ny strategi för Europa

I somras lanserades mobilappen till Klartext. Vi har flera kunder som nu börjat använda appen och vi får mycket positiva signaler rörande ökad effektivitet i kundernas verksamhet. Vi har inte räknat med
intäkter i år utan tar just nu emot feedback. Vi planerar att släppa en uppdatering efter nyår och räknar med att det då börjar generera intäkter. 

Med denna app har vi skapat något unikt som gör att vi kommer påbörja planering för expansion till fler länder. I Sverige är vi redan marknadsledande,  när vi analyserat den europeiska marknaden ser vi att det finns 850.000 bussar och omkring två miljoner busschaufförer, 60% av alla publika transporter inom EU är med buss. Marknaden för vår produkt inom EU är väldigt stor och med mycket få aktörer som har liknande system som Klartext. Beräkningar visar att den är omkring 920 miljoner Euro. Jag tillsammans med styrelsen arbetar med en strategi för europaexpansion, vi ser att produkten skall uppgraderas till cloud med AI funktioner och vi skall etablera en säljpartner strategi. Detta är mycket spännande och jag kommer återkomma till detta längre fram.

Asiatiska verksamheten

Corona pandemin har begränsat oss kraftigt under året. Projektet på Manila International Airport står i princip still då det är mycket begränsad flygtrafik. Att säga idag när intäkter kommer är svårbedömt. Vår säljverksamhet i Manila fortsätter trots Covid-19 och vi deltar i ett antal testprojekt där vårt taxisystem kommer användas. 


Stockholm, Oktober 2020

Johan Eriksson VD
 

​​​​​​​

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Transiro har 20 års erfarenhet av att utveckla och sälja produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige samt Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansierade samtal, sms och surf. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int. AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 30:e OKTOBER 2020 kl. 08:45 CET
 

Prenumerera

Dokument & länkar