HALVÅRSRAPPORT FÖR ÅR 2020

Report this content

VD har ordet

Vi har nu stängt halvåret 2020 och jag konstaterar att trots den pågående Covid-19 pandemin så fortsätter vi öka vår omsättning främst genom ett mycket starkt halvår för bussplaneringsverktyget Klartex. 
Ingen av Transiros över 300 kunder inom buss och retail har sagt upp sina avtal. Detta trots att bussbranschen naturligtvis har tuffa tider då i princip hela turistnäringen i Sverige avstannat. Vi har till och med tagit vunnit nya avtal under kvartalet.

Bakgrunden är bolagets långa affärsrelationer med med samtliga kunder och det faktum att Transiros system ofta är grunden kundernas verksamhet.  

MobilApp för Klartext bussplaneringUnder sommaren lanserade vi en ny produkt; Klartext Mobil. MobilAppen kommer ytterligare effektivisera kundernas verksamhet. Vi har installerat mobilAppen hos ett par utvalda pilotkunder och deras återkoppling är mycket positiv. Lanseringsstrategin är som jag tidigare skrivit om att alla befintliga kunder får använda mobilAppen gratis under en tremånadersperiod, vi känner oss säkra på att de flesta kommer att abonnera. Jag hade förhoppning om intäkter under kvartal 3 men det kommer nu under kvartal 4 istället, förseningen beror på att kunderna inte mäktade med nyinstallationer under sommaren
 

Wifog lanserar spännande erbjudande till studenterVi tar ett nytt grepp om vår mobiloperatör verksamhet och kommer fokusera på studenter. Inom kort lanserar vi ett helt nytt erbjudande och utnyttjar den stora marknadsföring pott om 15 miljoner kronor vi har hos Studentkortet. Vårt erbjudande är 170kr per månad för 20GB data och fria samtal och sms vilket vi ser som mycket attraktivt jämfört våra konkurrenter.
 

Asiatiska verksamhetenUnder rådande omständigheter kan vi inte vara med i upphandlingen om en förlängning av avtalet med på Pulo Gebang i Jakarta. I Filippinerna har verksamheten begränsats kraftigt av nedstängningen av samhället. 
 

Fortsatt vidareutveckling av våra produkterVi har över 300 b2b kunder för våra båda affärssystem till Retail och Bussbranschen, inom båda dessa affärer är det långa säljcykler, inget ovanligt med över 18 månaders bearbetning. Transiros produkt Kassanova är helt nyutvecklad och vi hör ofta från våra kunder vad lättarbetad produkten är samt enkel att komma igång med. 
Vår strategi är att arbeta med merförsäljning till befintliga kunder, nya funktioner och nya tilläggsprodukter som KlartextMobilApp.
 

Johan Eriksson VD 

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR APRIL-JUNI 2020

Jämförelsesiffror inom parentesen avser år 2019. Notera att det inte är rättvist att jämföra då 2019 är utan dotterbolaget Wifog Sverige AB vilket förvärvades i december 2019

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 4,6 MSEK (3,6 MSEK)
  • Koncernens totala intäkter uppgick till 5,8 MSEK (3,6 MSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,6 MSEK (-2,1 MSEK)
  • Periodens resultat uppgick till -2,6 MSEK (-3,1 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,04 SEK)

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JAN-JUNI 2020

Jämförelsesiffror inom parentesen avser år 2019. Notera att det inte är rättvist att jämföra då 2019 är utan dotterbolaget Wifog Sverige AB vilket förvärvades i december 2019

 
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 9,2 MSEK (8,3 MSEK)

  • Koncernens totala intäkter uppgick till 11 MSEK (8,4 MSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-5,0 MSEK)
  • Periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-6,6 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,08 SEK)

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Transiro har 20 års erfarenhet av att utveckla och sälja produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige samt Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansierade samtal, sms och surf. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int. AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28:e aug 2020 kl. 08:55 CET
 

Prenumerera

Dokument & länkar