Huvudaktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter

Report this content

Stockholm 2022-04-04

Transiros huvudägare föreslår att följande ledamöter väljs till styrelsen under årsstämman den 22 april 2022.

Enligt bolagsordningen §6 “Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma”

Årsstämman punkt 11, val av styrelse

Omval föreslås av styrelseledamöterna Anna Lassi och Robert Jensen

Till nya styrelseledamöter föreslås Lennart Gillberg

Nyval av styrelsesuppleant föreslås  Johan Eriksson (vd för Transiro Holding AB)

Till styrelsens ordförande föreslås Lennart Gillberg


 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

E-post: ir@transiro.com

 Mer information om bolaget finns på: www.transiro.com.


 

Prenumerera