Kvartalsrapport

Report this content

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021

TREDJE KVARTALET

SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR JUL-SEP 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,4 MSEK (4,5 MSEK)*
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 5,4 MSEK (5,2 MSEK)*
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (1,3 MSEK)*
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,2 MSEK (0,2 MSEK)*
 • Periodens resultat uppgick till -2,1 MSEK (-1,3 MSEK)*
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)*

SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR JAN-SEP 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,3 MSEK (13,7 MSEK)*
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 14,7 MSEK (16,2 MSEK)*
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -7,9 MSEK (-6,4 MSEK)*
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -3,1 MSEK (-1,9 MSEK)*
 • Periodens resultat uppgick till -8,0 MSEK (-6,7 MSEK)*
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02 SEK)*

*Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period år 2020.

TRANSIRO STÅR INFÖR MYCKET POSITIV FRAMTIDA TILLVÄXT OCH EXPANSION

VD:s kommentarer

Jag är mycket stolt och glad över att kunna presentera en stark positiv utveckling tack vare Transiros långsiktiga och målmedvetna arbete. Vi är på RÄTT VÄG!  

Vi har lagt stor möda på att utveckla strategin till att expandera Transiros bussplaneringssystem till Europa och genom det tecknade avtalet med Transdev ser vi nu stora möjligheter till att detta kan komma att bli verklighet. Transdev är en av de största operativa transportkoncernerna i Europa och i detta avtal finns en mycket gedigen strategi kring hur Transiro kan dra nytta av det. En fantastisk möjlighet!

Transiro slutförhandlar om att bli IT-partner och leverantör av affärssystem till Colorama AB. Det samarbetet innebär att Transiro kommer att kunna expandera affärssystem till färgfackhandeln i hela Norden och till Colorama ABs oberoende 170 butiker i hela Sverige.

Transiros innovationskraft och starka förmåga går nu i bräschen i branschen. Med sitt affärssystem ”Kassanova” har bolaget under många år varit det mest omtyckta och använda affärssystemet inom färgbranschen. Transiros ursprungsstrategi har varit att bearbeta enskilda handlare och inte hela kedjor, men tillsammans med affärssystemet som Transiro Holding nu förhandlar om att förvärva från samarbetspartnern Colorama AB öppnar sig helt nya fantastiska möjligheter att bearbeta hela kedjor. 

Vi kommer efter affären med Colorama att vara den enda aktören inom JBF (Järn-,Färg- och Bygghandel) handeln som erbjuder ett färdigt komplett affärssystem baserat på LS Retail och Microsoft. Vi köper ett produktifierat och färdigt affärssystem och kan erbjuda det till samtliga färgfackhandlare på marknaden. En stor vinst för alla färgfackhandlare som nyttjar detta system är att man slipper dyra investeringar och långa utvecklingstider för att anpassa affärssystemet till sin verksamhet. Systemet går att ”rulla ut” direkt i verksamheten.

Intresset för Transiros verksamhet är stort, inte minst märker vi det i och med att vi får många frågor kring när avtalet med Colorama AB kommer att vara undertecknat. Vi är givetvis glada för det stora intresset och gör allt vi kan för att besvara dem. Men ni måste förstå att vi inte kan svara på några frågor som rör information som inte är publicerad via pressmeddelanden. Hela bakgrunden till att vi gick ut med information kring den här affären var den snabba uppgången av aktiekursen i somras där Transiro hade risk för informationsläckage. Vi är två parter i den här förhandlingen, där den ena parten har haft sin absoluta högsäsong under juni till september. Vi ser nu fram emot att slutförhandla affären. Avtalet kommer innebära otroliga möjligheter för Transiro, då Transiro i fas 1 ska installera det nyutvecklade affärssystemet i 130 butiker samt utbilda all butikspersonal. I fas 2 görs samma resa i resterande 40 butiker. Utöver detta ska nya datorer, kassor och kringutrustning köpas in samt rekrytera och utbilda egen personal för support och helpdesk. För detta finns en framtagen projektplan som sträcker sig över 24 månader.

Det är verkligen full fart framåt för Transiro, expansionen är i sin linda och tar nu fart ordentligt! Vi kommer att dra igång en massiv rekryteringskampanj för anställning av utvecklare, support- och installationsteknik. Vi kommer dessutom att stärka upp kompetens och erfarenhet inom marknadsföring och försäljning för att på bästa sätt kunna driva stark försäljning mot andra kedjor i Norden.

Transiro kommer nu att accelerera ordentligt och den förestående företrädesemissionen ger oss nödvändigt kapital för detta. Vi går in i en kraftig expansionsfas, inte bara för att hantera Colorama-affären utan även för att erövra en mycket stor marknad med ett unikt affärssystem. Kapitalet behövs också för vidareutveckling av produkten som möjliggör etablering inom fler branscher och affärskedjor.

Transiro kommer under dagen, dvs idag den 29 oktober, publicera Investeringsmemorandum för den förestående företrädesemissionen.

Johan Eriksson, vd


 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro Holding AB - Johan Eriksson
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Affärssystem som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik och Omnis som det ledande för ersättningstrafik i Sverige. Dessutom Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansiera samtal, sms och surf . Transiro har också utvecklat och lanserat ett taxibokningssystem för Trikes i Filippinerna. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021, kl 08:15