Transiro ingår avtal med Colorama, blir ledande inom affärssystem

VD uppdatering 27 december 2021


 

Jag är verkligen glad att idag äntligen kunna presentera ett färdigt avtal med Colorama AB. 

Transiro blir IT partner och leverantör av affärssystem till Colorama. Det samarbetet innebär att Transiro kommer att kunna sälja affärssystem till färgfackhandeln i hela Norden och till Coloramas oberoende 170 butiker bara i Sverige. 

Avtalet med Colorama sträcker sig över 10 år, värdet är under perioden beräknas till 200 miljoner kronor och består av flera olika delar.  Transiro köper hela Coloramas affärssystem, baserat på Microsoft och LS Retail, vilket gör att ett helt nytt affärsområde öppnas upp i och med att vi kan sälja licenser till systemet även till andra kedjor. Vi ska tillsammans med Colorama fortsätta utveckla Affärssystemet under perioden.

Colorama-kedjan är just nu mitt i en uppgradering till en ny version av affärssystemet och där kommer Transiro i fas 1 ansvara för uppgradering och migrering av omkring 130 butiker och i fas 2 införsäljning av systemet till resterande 40-talet butiker som idag använder andra system. 

Transiro kommer utöver ovan;  förse samtliga butiker som migreras med kassadatorer och annan kringutrustning för kassaförsäljning, support, helpdesk och utbildning, drift av systemet, produktförvaltning och utveckling av nya funktioner, mjukvarulicenser

ag och mina kollegor vill passa på att tacka hela teamet från Colorama för ett gott samarbete under hela processen. Att Transiro nu får Coloramas förtroende att överta ansvaret för nyckeln i deras affärsprocess är fantastiskt hedrande. Det visar också vilket bra renomé Transiro har i branschen.

Intresset för Transiros verksamhet är stort vilket vi märker på alla mail som inkommit till bolaget, väldigt skojigt och vi förstår allas frustration att det tagit tid att presentera det slutgiltiga avtalet. Samtidigt vill jag passa på att förtydliga att vi inte kommunicerar med enskilda aktieägare som söker ny information via mail. Transiro kommunicerar, likt alla publika bolag,  via pressmeddelanden när det finns ny väsentlig information.  Bakgrunden till att vi valde att publicera avsiktsförklaringen i somras var att risken för informationsläckage sågs som stor.  

Jag vill avslutningsvis tacka alla aktieägare, gamla som nya,  som stöttat bolaget i den genomförda företrädesemissionen. Vi har nu rensat bolaget från gamla skulder och kan nu med rensad balansräkning satsa 100 % framåt på marknadsföring och försäljning. Vi har redan påbörjat rekrytering av nya medarbetare och planerat för att utveckla Affärssystemet mot nya branscher och marknader

Johan Eriksson, vd

 

 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

E-post: ir@transiro.com

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Affärssystem som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik och Omnis som det ledande för ersättningstrafik i Sverige. Dessutom Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansiera samtal, sms och surf . Transiro har också utvecklat och lanserat ett taxibokningssystem för Trikes i Filippinerna. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021, kl 09:00

 

Prenumerera