Transiro publicerar årsredovisning för 2019

Report this content

Stockholm 2020-05-28 

Transiro Int. AB:s publicerar årsredovisning för 2019, rapporten finns bifogad som pdf-fil samt tillgänglig på Bolagets hemsida (www.transiro.com)
 

I samband med revisionen av verksamhetsår 2019 upptäcktes felaktigheter i hur förvärvet av Wifog Sverige AB redovisats i koncernredovisningen vilket inneburit att bokslutskommunikén vilken presenterade den 28 februari 2020 inte fullt ut varit korrekt.

I den reviderade årsredovisningen för 2019 är förvärvet av Wifog Sverige AB samt den kvittningsemission som gjordes i samband med förvärvet justerat och korrekt redovisat. Revisionen har även medfört att korrigering av kostnader för personal och räntor skett med 476 tkr.

De reviderade siffrorna för 2019 enligt ovan påverkar även jämförelsesiffrorna för 2019 i kvartalsrapporten för kvartal 1 2020, vilken publicerades 6 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: ir@transiro.com

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige samt Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansiera samtal, sms och surf . Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar