Transiro slutförhandlar med Colorama

Report this content

Stockholm 2021-10-15

I ett pressmeddelande per den 2 juli kommuniceras att Transiro Retail AB ingått avsiktsförklaring och förhandling med en av Sveriges största fackhandelskedjor. Processen har varit framgångsrik och parterna är nu i slutförhandling, vilket gör att Transiro kan offentliggöra att det är fackhandelskedjan Colorama AB som är avtalsparten Transiro nu slutförhandlar med. I linje med vad som tidigare kommunicerats väntas avtalet innebära en ökad omsättning för Transiro på omkring 20 mkr årligen. 

Fackhandelskedjan Colorama AB är Nordens största oberoende färgfackhandel med över 170 lokala färgfackhandlare etablerade i hela Sverige.

Överenskommelse och undertecknande av avtal förväntas inom kort, då Colorama AB och Transiro Retail AB är i slutförhandlingsfas. 

I korthet innebär avtalet att Transiro förvärvar Colorama:s egenutvecklade Affärssystem (baserat på LS Retail och Microsoft) och tar över ansvaret för allt systemunderhåll samt allt framtida utvecklingsarbete.

För Transiro:s del innebär detta avtal även möjlighet till ytterligare stark intäktsökning, då Transiro i och med detta avtal kan erbjuda Colorama:s Affärssystem till andra kedjor.

Avtalet kommer att sträcka sig minimum över 10 år med möjlighet till förlängning.

"Jag är övertygad om att det här samarbetet skapar förutsättningar för oss att få vårt affärssystem på plats snabbare, upprätthålla rätt funktionalitet över tid och göra det till en rimlig kostnad samtidigt som vi får utrymme att fokusera på det som egentligen är viktigt för Colorama! Vi är säkra på att Transiro är rätt partner för att leverera ett högklassigt affärssystem till Colorama-kedjans butiker."; säger Jonas Lundin, vd Colorama AB.

Vi är väldigt glada över att ha kommit så här långt i förhandlingarna och att vi nu kan presentera Colorama med namn. Under LOI-processen har vi verkligen sett vilket bra Affärssystem Colorama utvecklat och hur det kommer hjälpa dem i sina försäljningsprocesser, vilket vi ser fram emot att kunna ta över och arbeta vidare med. ”; säger Johan Eriksson, vd Transiro Holding AB. 

Mer information om avtalets innehåll och innebörd kommer att kommuniceras så snart överenskommelse är träffad och avtal undertecknat.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Affärssystem som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik och Omnis som det ledande för ersättningstrafik i Sverige. Dessutom Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansiera samtal, sms och surf . Transiro har också utvecklat och lanserat ett taxibokningssystem för Trikes i Filippinerna. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl 08:45

Prenumerera