Transiro tecknar avsiktsförklaring gällande förvärv av Wifog Sverige AB

Report this content

Stockholm 2019-10-21

Transiro ingår avsiktsförklaring angående förvärv av samtliga aktier i Wifog Sverige AB från Wifog Holding AB. Wifog är en mobiloperatör med en egenutvecklad lojalitetsplattform vilken ligger till grund för Transiros intresse för bolaget. Wifog Holding AB kommer inför förvärvet att samla den operativa verksamheten från koncernen till Wifog Sverige AB. Transiro förvärvar därefter Wifog Sverige AB på skuldfri basis. Wifog har upprättat en proforma med proformaomsättning (12 månader) på 6 miljoner kronor och en proformabalansräkning på 15,6 miljoner kronor. Förvärvet estimeras ha en positiv påverkan på Transiros kassaflöde om 600 tkr per år.

I förvärvet ingår även en förutbetald annonsbudget från Studentkortet på 15 miljoner kronor till listpris. Denna värderas i proformabalansräkningen till 3 miljoner kronor vilket ger Wifog Sverige AB ett potentiellt övervärde på 12 miljoner kronor.

Bakgrunden till förvärvet är att Transiro Retail ser stort värde i att kunna komplettera sitt B2B-erbjudande med en lojalitetsplattform. Wifogs lojalitetsplattform har idag ca 2 000 användare. Förutom lojalitetsplattformen ingår även Mobiloperatören Wifog (MVNO i HI3Gsnät) med ca 10 000 abonnenter. Vilket ger Transiro ett B2C-erbjudande. Intäkterna i Wifog kommer främst från abonnentens konsumtion av reklamfilmer, enkätundersökningar samt kontantköp.

“Det är jättekul att vi nu hittat en lojalitetsplattform att köpa då flertalet av våra kunder till Kassanova Affärssystem efterfrågar just en sådan lösning. Att ge våra kunder bättre möjlighet att knyta sina kunder närmare sig, genom kundklubb, erbjudanden, poäng, sms- och mailutskick, kommer även att stärka vår relation till våra kunder. Det ger oss dessutom möjlighet att öka intäkten per kund samt att bearbeta hela marknadssegmentet järn-, färg- och bygg med ett nytt erbjudande. Att vi också får med verksamheten för mobiloperatören Wifog vid genomfört förvärv ger oss ytterligare ett intäktsflöde via ett B2C-erbjudande och därmed breddar vi koncernens intäktsbas ytterligare”, säger Johan Eriksson, VD för Transiro.

Vid ett genomfört förvärv ingår rätten till varumärket Wifog och därmed kommer Wifog Holding AB att byta namn. Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence process och förväntas vara genomfört i november 2019. Den exakta köpeskillingen för förvärvet kommer att baseras på resultatet av kommande due diligence men bedöms uppgå till omkring 12 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har två produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019, kl. 13:10 CET.