TRANSIROS FÖRETRÄDESEMISSION REGISTRERAD HOS BOLAGSVERKET

Report this content

Stockholm 2021-11-25

Bolagsverket har i dag registrerat den riktade emission som styrelsen beslutade om den 20 oktober 2021, med stöd av bemyndigande från den bolagsstämman 16 juni 2021. Antalet aktier i bolaget är nu totalt 630 593 539 stycken och aktiekapitalet har ökat till 31 529 676, 95 kronor. 

Den sista handelsdagen för Transiro  Holding BTA 1 (SE0017082753) är enligt nedan:

Sista dag för handel              2021-11-29

Stoppdag Euroclear               2021-12-01

Omvandling BTA                     2021-12-03


 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Affärssystem som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik och Omnis som det ledande för ersättningstrafik i Sverige. Dessutom Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansiera samtal, sms och surf . Transiro har också utvecklat och lanserat ett taxibokningssystem för Trikes i Filippinerna. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.