Transiros företrädesemission tecknades till 143%

Report this content

Stockholm 2021-11-18

Teckningsperioden för Transiros Holdings  företrädesemission löpte ut den 15:e november 2021 och det slutliga utfallet visar att den övertecknades till 143 %. Aktieägare med  företrädesrätt tecknade till ca 78,42 %, det vill säga 18 133 063,96 kronor. Resterande 21,58 %, det vill säga 4 988 699,10 kr tecknades utan företrädesrätt.  Emissionen var garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till  83%  men dessa behövs inte utnyttjas. Totalt tillförs Transiro 23 121 763,06 kr innan emissionskostnader. 

Emissionen genomfördes med stöd av det mandat styrelsen erhöll från den ordinarie bolagsstämman den 16 juni 2021 och beslut om densamma fattades vid ett styrelsemöte den 20 oktober 2021. Teckningskursen för de nya aktierna var satt till  0,11 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 1 november 2021 till och med den 15:e november 2021. Företrädesemissionen blev tecknad till ca 143 %. 

Totalt tecknades 164 846 036 aktier, motsvarande 78,42  % med stöd av teckningsrätter. 45 351 810 aktier, motsvarande ca 21,58 % av tecknades utan företräde. Det innebär att sammanlagt 210 197 846 aktier kommer att emitteras. Bolaget tillförs därigenom cirka 23,1 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Transiro Holding att öka med 10 509 892,3  kronor till 31 529 674,1 kronor. Det totala antalet aktier ökar från 420 395 636 till 630 593 482 st, dvs en utspädning med 50 %.

“Jag är väldigt glad för det stora intresset att teckna sig i Transiros företrädesemission och att så många aktieägare vill vara med på den fortsatta resan. Emissionen ger bolaget likviditet som kommer skapa möjlighet att expandera verksamheten, genom satsning på ett helt nytt affärssystem, med nyanställningar inom utveckling, support, försäljning och marknad. Detta kommer ta Transiro till en helt ny nivå” säger Johan Eriksson, vd


 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Affärssystem som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik och Omnis som det ledande för ersättningstrafik i Sverige. Dessutom Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansiera samtal, sms och surf . Transiro har också utvecklat och lanserat ett taxibokningssystem för Trikes i Filippinerna. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.