Halvårsrapport 1 2017

Finansiell översikt

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HALVÅRET 2017
Totala intäkter uppgick till 2,7 MSEK (0,5)
Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (0,2)
Periodens resultat uppgick till -1,5 MSEK (0,2)
Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (0,01)

Siffror inom parentes avser det första halvåret 2016.

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TVÅ 2017
Totala intäkter uppgick till 1,3 MSEK (0,5)
Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (0,2)
Periodens resultat uppgick till -0,9 MSEK (0,2)
Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (0,01)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2016.

VD har ordet

Årets andra kvartal har bjudit på flera stora händelser och Transiro fortsätter att utvecklas. Vi har sedan starten haft höga målsättningar, och flera av dessa har infriats under månaderna som gått. Den senaste tidens ökade fokus på försäljning har gett goda resultat. Bland annat har vi tecknat avtal med flera nya kunder och vi har även hunnit med en internationell lansering, då vi i maj månad öppnade ett säljkontor i Jakarta, Indonesien.

Det känns fantastiskt att Transiro nu har tagit steget ut i världen, en större milstolpe än vad någon av oss hade kunnat föreställa oss. Vi valde en framtidsmarknad som ligger långt fram inom teknik och infrastruktur. Indonesien är den största ekonomin i Sydostasien idag och år 2030 förväntas landet bli världens sjunde största ekonomi. Här finns en stor potential för Transiro, och ett stort intresse har visats för våra produkter på den här korta tiden. Det har jag fått bekräftat, inte minst, från mina många möten med potentiella kunder i Jakarta. Det är extra roligt är att vi redan nu har tecknat avtal med vår första kund på den indonesiska marknaden.

Den senaste tidens fokus på ökad försäljning har även gett resultat på svenska marknaden, där vi tecknat avtal med vår första stora kund inom segmentet beställningstrafik. Samarbetet med Axelssons Turisttrafik startar i oktober 2017 och avser till en början 24 månader. I andra kvartalet tog vi klivet in i ett, för oss, nytt segmentet. Lastbilstransport är ett enormt segment med en lika stor potential för Transiro. Förutom nykundsförsäljning har vi under perioden även haft glädjen att kommunicera ut att två storkunder valt att utveckla sina produktpaket med tilläggsbeställningar. Dessutom har Bussakuten tecknat nya avtal på 24 månader, vilket alla är kvitton på att vi gör ett bra jobb och att våra kunder är nöjda med oss.

Det känns glädjande att våra produkter är så tydligt efterfrågade från så många segment inom transportbranschen. Detta bådar gott för vår utveckling men också för samhället och för människorna som lever i den. Vår vision är som bekant att skapa en bättre vardag för det många människor, vilket är syftet med utvecklingen av transportbranschen. Tidigare i år tog vi fram ett manifest som vi kommunicerade till branschen som en påminnelse om syftet med branschens utveckling.

Nu ser jag fram emot att, tillsammans med teamet i Jakarta, bearbeta den Indonesiska marknaden, där vi ser en enorm potential. Jag har höga förväntningar om att vi kommer att kunna välkomna många nya kunder som vill åka med på resan mot morgondagens transportlösningar idag.

Tobias Beckman
Verkställande direktör Transiro Int AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2017.01.01 - 2017.06.30)

 • Transiro meddelade i januari att bolaget gör en satsning på innehållsmarknadsföring och leadsgenerering för att kostnadseffektivt öka försäljningen via digitala kanaler.
 • I februari meddelade Arlanda Express att de utökar sitt samarbete med Transiro.
 • Transiro ökade sin satsning under kvartalet och rekryterade Kristoffer Thelenius som ansvarig för marknadsföring av Transiro och företagets produkter.
 • Transiros produkt för beställningstrafik blev under det första kvartalet klar och tillgänglig för marknaden.
 • Gladö Buss blev i mars Transiros första kund inom beställningstrafik.
 • Transiro expanderade i maj sin verksamhet internationellt genom att öppna upp ett säljkontor i Jakarta, Indonesien. Samma månad teckande Transiro avtal med sin första kund i Indonesien.
 • Två kunder la i maj ytterligare tilläggsbeställningar på totalt 338 tkr.
 • Transiro tecknade i maj avtal med Axelssons Turisttrafik.
 • Bussakuten förlängde i juni sina avtal med Transiro.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Transiro tecknade under sommaren avtal med 4 nya kunder, bl.a med den första kunden inom segmentet lastbilar.
 • Transiro tecknade i juli sitt första avtal i Finland. Transportbolaget Keskis Logistics Oy AB tecknade ett standardabonnemang för att använda Transiros molnbaserade produkter, med start i augusti 2017.
 • Jakarta Stad startade i augusti ett pilotprojekt med Transiros produkter för stadens bussterminaler. Vid en positiv utgång utav projektet så är ordervärdet potentiellt värt 6-8 miljoner SEK på 24 månader.

Taggar:

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera

Dokument & länkar