Kvartalsrapport Q1 2018 Transiro Int AB

Finansiell översikt

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2018
Totala intäkter uppgick till 1,0 MSEK (1,3) 
Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-0,6) 
Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (-0,6)
Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,05 SEK)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2017

VD har ordet

Som nytillträdd VD har jag ägnat första tiden åt att förstå våra kunders problem och utmaningar för att sätta en plan framåt som möter efterfrågan. Jag har träffat flera stora bussbolag som ger en enhetlig syn på vilka problem de önskar få hjälp att lösa. Med vårt kommande produktpaket ser jag en stor potential till att stödja våra kunder med att effektivisera sin verksamhet.

Med hjälp av våra partners i Filippinerna och Indonesien arbetar vi med produktofferter för IT-system till bussterminaler, flygplatsterminaler, bussbolag och taxibolag.

Med det kapital som den lyckade företrädesemissionen ger oss kommer vi fokusera arbetet med produktframtagning och expansion.

Sammanfattning av det första kvartalet 2018

  • Säkrat kapital för fortsatt expansion genom en företrädesemission. Emissionen blev som tidigare kommunicerats mycket lyckad och styrelsen beslutade utnyttja hela övertilldelningsoptionen på 2MSEK. Totalt tillförs bolaget omkring 7.5 MSEK
  • Fortsatt arbetet med att säkerställa första ordern från den filippinska marknaden. Vår partner i Manila har flera offerter ute för stora integreringar till både taxi och bussar
  • Arbetat med att lyfta det lyckade pilotprojektet med sydostasiens största bussterminal, Pulo Gebang (PG) i Jakarta till kommersiell status. En order från PG kommer sätta Transiro på kartan i Indonesien och påvisa vår förmåga att leverera kompletta IT-system även till de övriga 23 terminalerna inom Jakarta Smart city. 
  • Träffat flera stora svenska bussbolag för att sätta samman ett konkurrenskraftigt produktpaket för beställningstrafik. Vårt system för bussbolag är ett komplett IT-system där vi erbjuder stöd för bokningar, fakturering, orderhantering samt kommunikation för förarna. Allt för att underlätta processen till full transparens oavsett färdmedel. 
  • Intensifierat utvecklingen att färdigställa vår produkt för taxibolag.
  • Fortsatt utveckla mot beställning från våra stora kunder inom ersättningstrafik; Bussakuten, ArlandaExpress och Nobina

Johan Eriksson
Verkställande direktör Transiro Int AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.03.31)

  • I februari 2018 blev Johan Eriksson blir ny VD för Transiro Int. AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Transiro Int AB avslutade i april 2018 sin företrädesemission för befintliga aktieägare. Emissionen blev övertecknad och tillför bolaget drygt 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Denna information är sådan information som Transiro IT AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Transiro - Thomas Edselius
Tel: 0730-911 211
E-post: ir@transiro.com

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Taggar:

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera

Dokument & länkar