Transiro ingår avsiktsförklaring med ledande butikskedja

Stockholm 2021-07-02

Transiro Retail ingår en exklusiv avsiktsförklaring med en av Sveriges ledande kedjor med över 150 butiker i Sverige. Målet med avsiktsförklaringen är att ett partneravtal där Transiro förvärvar kedjans Affärssystem för samtliga butiker och deras huvudkontor. Det framtida partneravtal estimeras till en årlig omsättning för Transiro på omkring 15-18 miljoner kronor och avtalet kommer skrivas initialt på 10 år.

 

Transiro Retail har ingått en avsiktsförklaring med en ledande kedja med över 150 butiker i Sverige. Målet med avsiktsförklaringen är att ett avtal ska ingås senast den 1 oktober 2021 där Transiro förvärvar kedjans Affärssystem för samtliga butiker och deras huvudkontor. 

Transiro Retail har ingått en avsiktsförklaring med en ledande kedja med över 150 butiker i Sverige. Målet med avsiktsförklaringen är att ett avtal ska ingås senast den 1 oktober 2021 där Transiro förvärvar kedjans Affärssystem för samtliga butiker och deras huvudkontor.

“Det är väldigt spännande att denna ledande kedja kontaktat oss för att ta över deras affärssystem och kassalösning där de ser vår marknadskunskap och produkt kunnande som en viktig pusselbit. För oss innebär detta också att vi utökar vårt erbjudande med ett nytt affärssystem och kan erbjuda en affärslösning för alla stora butikskedjor” säger Johan Eriksson, VD på Transiro

Vårt befintliga affärssystem Kassanova kommer fortsatt vara en viktig affär för Transiro Retail och kommer att utvecklas med nya funktioner och anpassningar.

 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Affärssystem som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik och Omnis som det ledande för ersättningstrafik i Sverige. Dessutom Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansiera samtal, sms och surf . Transiro har också utvecklat och lanserat ett taxibokningssystem för Trikes i Filippinerna. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021, kl 09:00