Transiro skapar nytt affärsområde i samband med lansering av nytt system för taxiverksamhet

Transiro har utvecklat ett komplett system för taxiverksamhet med funktioner för allt från bokning och trafikledning till myndighetsrapportering. Att utveckla ett taxisystem har länge varit ett långsiktigt mål för bolaget och i samband med pågående försäljningsprocesser i Sydostasien har man sett en stor efterfrågan samt ett tydligt behov av en lösning på tekniskt eftersatta marknader. Projektet har därför prioriterats av bolaget under sommaren och den första versionen av systemet är nu i bruk hos det svenska taxibolaget Green Apple Cab. 

Taximarknaden står för en stor del av kollektivtrafiken, bara i Sverige finns ca 2 500 taxibolag och över 17 500 registrerade taxibilar. Detta kan jämföras med Filippinernas huvudstad Manila, en marknad där Transiro har ett etablerat kontor och ett flertal försäljningsprocesser igång, där det finns över 30 000 officiella taxibilar. Att Transiro skulle utveckla ett specifikt system för detta segment har länge varit en del av bolagets långsiktiga plan då man sett en utmaning i att de system som finns är kostsamma och lämnar små marginaler kvar till taxibolagen. Det är inte ovanligt med anslutningsavgifter på 20-25% av omsättningen som systemet hanterar. När bolaget via pågående försäljningsprocesser också fick indikationer på att efterfrågan för ett sådant system är stor i Sydostasien valde man att prioritera upp projektet internt. Taxibranschen är dock en komplex bransch med stora krav på omfattande och effektiva system. För att säkerställa branschförståelse har det svenska taxibolaget Green Apple Cab bidragit med viktiga synpunkter under utvecklingen.

Fas 1 av systemet, vilken omfattar trafikledning, förarapp, onlinebokning och rapporter, används just nu för Green Apple Cabs 60 taxibilar. Fas 2 av projektet, vilken består av en resenärsapp, integration med taxameter och en helautomatiserad bokningslösning, är under utveckling och förväntas gå live under Q4 2018. Därefter kommer Transiro att påbörja en säljinsats för det nya affärsområdet med fokus på Sydostasien där bolaget redan har väletablerade samarbeten och kontakter. Systemet kommer även att erbjudas på övriga marknader globalt men den svenska marknaden domineras i dagsläget av få aktörer och ger lite utrymme för nya bolag att slå sig in. Detta, i kombination med efterfrågan och stor marknadspotential i Sydostasien, har bidragit till att man valt att initialt fokusera försäljningsinsatsen till Filippinerna.

“Att prioritera upp projektet med taxisystemet blev en självklarhet efter att vi sett en tydlig efterfrågan i Sydostasien. Men för att utveckla ett riktigt bra system krävs gedigen kunskap kring den verksamhet systemet ska underlätta. Green Apple Cabs erfarenheter och insikter har därför varit värdefulla för oss och i hög grad bidragit till att slutprodukten blivit så bra som den är”, säger Johan Eriksson, VD för Transiro. 

Om systemet

Transiro Complete Taxi Solution (CTS) är ett molnbaserat white label system utvecklat för att underlätta den dagliga verksamheten i taxibranschen. Systemet täcker allt från bokning (via app, telefon eller webb) till trafikledning, förarkontakt, kundavtal, betalning/fakturering och rapportering till myndigheter. Det är även anpassat för de tekniska krav som följer med kommande lagändring avseende taxikategorier. Anslutande bolag får en app i eget varumärke för att på bästa sätt nå ut till sina kunder.

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018. 

För mer information, vänligen kontakta:

VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070 372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com