Utfall av företrädesemission i Transiro Int AB

Stockholm 2019-02-22

Teckningsperioden för Transiros nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 12:e februari 2019 och det slutliga utfallet visar att företrädesrätten utnyttjades till ca 10 %, det vill säga ca 1,4 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 77% vilket innebär att Transiro Int. AB (publ) tillförs ca 12,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen genomfördes med stöd av det mandat styrelsen erhållit från den extra bolagsstämman den 29 november 2018 och beslut om densamma fattades via styrelsemöte 17:e december 2018. Teckningskursen för de nya aktierna var 0,25 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 22:a januari
2019 till och med den 12:e februari 2019.

Företrädesemissionen blev tecknad till ca 10% . Sammanräkningen visar att 5 708 803 aktier, motsvarande ca 10  % av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 30 424 759 aktier, motsvarande ca 61% av de erbjudna aktierna, tecknas utan företräde samt 13 600 000, motsvarande 27% av de erbjudna aktierna tecknades av garanter.  Detta innebär att sammanlagt 49 732 562 aktier kommer att emitteras. Bolaget tillförs därigenom cirka 12,43 miljoner kronor före emissionskostnader.

“Emissionen innebär nu att vi kan lösa det kortfristiga lånet som vi tog när vi köpte Sindas i December 2018 och ytterligare fokusera på försäljning och marknadsföring av våra produkter Klartext och Kassanova. Vidare är det glädjande att se att vi får in nya aktieägare i bolaget då 61% skedde utan företräde. Jag känner ett starkt stöd för bolaget då samtliga anställda, styrelse och ledning tecknat sig i emissionen om ca 7,6 miljoner aktier säger Johan Eriksson, VD, Transiro Int AB (publ).

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Transiro att öka med 2 486 628,1 kronor till 3 923 261,55 kronor. Det totala antalet aktier ökar med 49 732 562st till 78 465 231st.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Sedan december 2018 ingår Sindas Informationssystem AB i Transirokoncernen. Sindas har en etablerad marknadsposition i bussbranschen och specialiserar sig på två produktområden: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje-, skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.

Taggar:

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera

Dokument & länkar