Ökat antal aktier och röster i Transtema

Report this content

Per idag den 31 januari 2023 uppgår antalet aktier och röster i Transtema Group AB (publ) till 39 345 776. Aktiekapitalet uppgår till 39 345 776 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

Antalet aktier och röster har under janauri månad ökat med 440 447 till följd av en apportemission riktat till säljarna av UBConnect AS. Styrelsen beslutade om apport-emissionen den 20 januari 2023 med stöd av årsstämmans bemyndigande från 5 maj 2022.

För mer information kontakta:

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00

Tobias Martinsson, CFO, 031-746 83 00

Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 31 januari 2023 klockan 08.30.

Om Transtema

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema grundades 1997 och är verksamma i både Sverige och Norge. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2021 var 1 690 Mkr (1 405). Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS.

Prenumerera