• news.cision.com/
  • Transtema/
  • Transtema avvecklar affärsområdet Emerging Business och avyttrar dotterbolaget Wincore AB

Transtema avvecklar affärsområdet Emerging Business och avyttrar dotterbolaget Wincore AB

Report this content

Transtema Group AB (Transtema) har idag som en konsekvens av avvecklingen av affärsområdet ”Emerging Business” tecknat avtal om att överlåta samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Wincore AB.

Transtemas kärnaffär består av drift och underhåll samt byggnation av infrastruktur för kommunikation. För att få fullt fokus på kärnaffären så har Transtema beslutat att avveckla affärsområdet ”Emerging Business”, vilket idag främst arbetar med produkter och tjänster för datacenter och omfattar två bolag, Wincore AB (Wincore) och TheBplan AS (TheBplan). Avvecklingen av affärsområdet minskar komplexitet och därmed risk i koncernens struktur. Köpeskillingen uppgår till 17 Mkr och erläggs kontant vid tillträdet. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor. Wincores andel av koncernens omsättning och resultat uppgår till ca 3% vardera, varför avyttringen av Wincore bedöms ha en marginell inverkan på Transtemas framtida tillväxt och resultat.

TheBplans verksamhet och utbud inom Service Management faller inom ramen för koncernens strategi, varför The Bplan fortsatt är en viktig del av Transtema-koncernen. 

”Vi fortsätter att genomföra vår strategiförändring och fokusera på vår kärnaffär. Att genomföra förändringsarbetet med effektivitets- och lönsamhetsåtgärder är vår högsta prioritet med ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande till marknaden. Vi väljer därför att avveckla affärsområdet ”Emerging Business” och som en direkt följd av detta säljer vi Wincore AB” – Magnus Johansson, VD och koncernchef Transtema Group

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00
 

Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl 14:15 CEST.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).
 

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Nettoomsättning i Transtema Group AB år 2019 var 1 497 Mkr (868). Antal anställda i koncernen är ca 900.

Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS.