Transtema Group AB (publ) strukturerar om för långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet

Report this content

För att möta kundernas framtida behov samt säkerställa långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet genomför Transtema en omstrukturering av verksamheten. Målsättningen är en mer kostnadseffektiv organisation med bibehållen kvalitet och kundnöjdhet.

 Bakgrunden är främst den successiva nedmonteringen av kopparaffären i Sverige samt långsammare takt av 5G-utbyggnad. Det har medfört ett behov av att justera personalstyrkan. Transtema varslar därför om arbetsbrist för cirka 120 anställda i juni.

En annan bakomliggande orsak är förändringar på marknaden som Transtema vill möta proaktivt.
”Teknikutvecklingen gör att kraven förändras i snabb takt och vi behöver möta kundernas ökade behov av flexibilitet varför vi anpassar vår affärsmodell mot en mer flexibel kostnadsstruktur ", säger Henning Sveder, VD och koncernchef för Transtema Group.

Omstruktureringen beräknas kosta cirka 8 Mkr och medföra besparingar om cirka 60 Mkr per år. Kostnaderna för programmet tas under Q2 2023 och full finansiell effekt förväntas senast under Q4 2023. I övrigt fortgår det löpande arbetet med ständiga förbättringar och ökad effektivitet.

Åtgärden innebär att antalet uppsägningar alternativt varsel om arbetsbrist totalt under första halvåret 2023 kommer att uppgå till cirka 200 anställda, vilket motsvarar omkring 13 procent av det nuvarande totala antalet anställda på cirka 1 500 personer. Totalt berörs cirka 80 personer i Sverige, cirka 60 personer i Norge samt cirka 60 personer totalt i Serbien, Polen och Slovakien.

För mer information kontakta:

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00

Tobias Martinsson, CFO, 031-746 83 00

Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juni 2023 kl 08:30 CEST.

Om Transtema

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema grundades 1997 och är verksamma i både Sverige och Norge. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2022 var 2 457 Mkr (1 690). Antal anställda i koncernen är ca 1 500. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS. 

Prenumerera