Transtema Group ABs CFO John Afzelius lämnar sin tjänst

Report this content

Transtema Group ABs CFO John Afzelius har sagt upp sig idag den 20 maj 2019. John lämnar bolaget på egen begäran. John har uppsägningstid till augusti och kommer att kvarstå i sin nuvarande roll under uppsägningstiden. Arbetet med att rekrytera en efterträdare påbörjas omedelbart.

”Jag vill tacka John för hans engagemang och insats för Transtema Group AB under en period av kraftig utveckling och förändring. Jag önskar John allt gott för framtiden”, kommenterar Magnus Johansson, VD Transtema Group AB.

”Det har varit en spännande period med Transtema Group, och det har inte varit ett lätt beslut att lämna bolaget och mina kollegor.”, säger John Afzelius.

Göteborg 20 maj januari 2019

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i tre affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning, (ii) Transtema Infrastructure, som utför entreprenadtjänster inom nätbyggnation och -underhåll samt (iii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är därmed ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera