Transtema vinner affär från E.ON om ca 180 MSEK över tre år

Report this content

Transtema Network Services (”TNS”) har idag erhållit tilldelningsbeslut från E.ON Energidistribution gällande mätarbyten med tillhörande underhållstjänster. Då avtalet upphandlas inom ramen för offentlig upphandling inom försörjningssektorn förväntas avtalet undertecknas tidigast 2019-10-29.

Affären innebär i korthet att TNS skall byta ut en tredjedel av E.ONs bestånd av elmätare mot nästa generations smarta elmätare.

Arbetet med utbyte planeras starta 2020 och förväntas vara klart under 2023. I tillägg till utbytet ingår det fram till och med 2024-12-31 underhåll på utbytta mätare i den tilldelade regionen. E.ON har därutöver en option på att förlänga underhållsdelen av avtalet ytterligare tre år till 2027-12-31.

Affärsvärdet uppskattas till ca 180 MSEK under avtalsperioden exklusive optionen.

”Detta är en strategiskt viktig affär med en ny stor kund, helt i linje med vår strategi att i Sverige växa inom fältservice och fälttjänster. Vi är glada för förtroendet och ser stora synergier för TNS. Vi ser fram emot att påbörja samarbete med E.ON.” Säger Magnus Johansson, VD och Koncernchef Transtema Group.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning samt (ii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Transtema Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019, kl. 15:35 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar