Fortsatt god försäljning

Andra kvartalet (Q2) 2006/2007 (oktober – december):
• Försäljning i koncernen för Q2 uppgick till 87,8 (78,0) MSEK, en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
• Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 6,2 (5,3) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -2,4 (-2,5) MSEK.
• GoLeif.dk lanserades i oktober och Travelpartner.fi i december.
• Bolaget flyttade till nya ändamålsenliga kontorslokaler i december.


Halvåret (juli – december):
• Försäljning i koncernen för halvåret ökade med 8 procent och uppgick till 172,9 (159,9) MSEK.
• Nettoomsättningen uppgick till 12 (11,1) MSEK.
• Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -2,1 (-2,7) MSEK.
VD Leif Lundin kommentar:

”Vår försäljning har under kvartalet ökat med 13 procent. Speciellt bra gick det under december månad. För att stärka vår position inom Internetresebranschen i Sverige har vi under senaste tremånadersperioden gjort stora investeringar i marknadsföring. I oktober 2006 lanserades GoLeif.dk i Danmark och i december Travelpartner.fi i Finland.”

”Utöver detta har betydande resurser använts för att undersöka och analysera möjliga uppköpsobjekt på den nordiska marknaden. Parallellt investerar vi i ett utvecklingsprojekt som förväntas lanseras under kommande halvår för fortsatt internationell expansion utanför Norden.”

________________________________________________________________

Dokument & länkar