Träning på arbetstid för personalen på Tre Stiftelsers äldreboende


Under det senaste året har det gjorts en specifik och gedigen satsning på personalens hälsa genom det så kallade Hälsoprogrammet. Syftet med detta koncept är att på ett långsiktigt sätt träna, utbilda och motivera de anställda till att prioritera sin hälsa och skapa bättre vanor, med särskilt fokus på de som har stort behov av att göra en livsstilsändring.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Prenumerera

Relaterade releaser