Tre Stiftelser vidareutbildar sina undersköterskor

Efterfrågan på personal med specialistkompetens inom vård och omsorg ökar. Tre Stiftelser löser delvis detta genom att stödja sina egna anställda och ge dem möjlighet till vidareutbildning. Nyligen tog några undersköterskor sin examen vid Yrgo, Yrkeshögskolan i Göteborg och hittills har ca 25 anställda valt att studera vidare.


Stina Gustafsson tillsammans med Maj-Britt Svensson och Inger Aronsson

Genom utbildning får undersköterskorna möjlighet att växa och avancera inom verksamheten. Stina Gustafsson var en av de undersköterskor, som efter två års studier avslutade sin utbildning vid Yrgo för några veckor sedan:

”Jag är väldigt glad över att jag har fått möjligheten att läsa den här utbildningen. Det är roligt att lära sig nya saker och bli bättre på det man gör. Det har förstås varit lite stressigt ibland, men väl värt ansträngningen och jag har känt ett stort stöd från min arbetsgivare. Det naturliga steget för mig under min omvårdnadsutbildning hade kanske varit att gå vidare till sjuksköterska. Men jag älskar att jobba med människor och har insett att jag gillar allra bäst att vara med de äldre i vardagen, skapa en meningsfull vardag och inte bara ta hand om dem när de är sjuka.”
 

Stina hade en av sina praktikperioder på kulturenheten hos Tre Stiftelser där man varje dag anordnar flera olika aktiviteter och studiecirklar för hyresgästerna på de fyra boendena.

”Jag är otroligt stolt över våra medarbetare som tagit möjligheten att studera vidare. Det är en investering både för oss och dem själva och vi blir bättre tillsammans. Medarbetarnas engagemang, trivsel och delaktighet är avgörande för en god verksamhetsutveckling. Personalen är det viktigaste vi har!” kommenterar Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

De som är anställda kan anmäla sitt intresse för utbildningen till sin chef och om denne tycker att det finns en potential stöttar chefen. Därefter intervjuas medarbetaren av HR-chefen. Allt för att det ska bli rätt för den intresserade och för att personen i fråga ska förstå vilket uppdraget är och vilka förväntningar vi har, samt vad det innebär att studera på halvfart och samtidigt jobba.

Fakta om utbildningen
Specialistutbildningen för undersköterskor är på halvfart under två år och ger fördjupade kunskaper inom vård och omsorg om äldre med fokus på gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering (200 yh-poäng). De anställda kan också välja att läsa utbildningen Undersköterska med specialistkompetens inom välfärdsteknologi (100 yh-poäng). Tre Stiftelser ger alla som väljer att gå utbildning en dag i veckan ledigt för teoristudier och bekostar dessutom litteraturen. Två praktikperioder ingår, s k LIA-perioder, Lärande i arbete varav Tre Stiftelser bekostar den ena av dessa perioder.

Fotografer: Cecilia Nordqvist, Tre Stiftelser och Carina Carlsson


För mer information, vänligen kontakta:

Monica Berglund
VD Tre Stiftelser                                                                
Tel: 0705 11 75 70
monica.berglund@trestiftelser.se
Birgitta Plyhm
birgitta@plyhm.se
Tel: 0707 77 12 90
   

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 360 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se  

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Efterfrågan på personal med specialistkompetens inom vård och omsorg ökar. Tre Stiftelser löser delvis detta genom att stödja sina egna anställda och ge dem möjlighet till vidareutbildning. Nyligen tog några undersköterskor sin examen vid Yrgo, Yrkeshögskolan i Göteborg och hittills har ca 25 anställda valt att studera vidare.
Twittra det här

Citat

Jag är väldigt glad över att jag har fått möjligheten att läsa den här utbildningen. Det är roligt att lära sig nya saker och bli bättre på det man gör. Det har förstås varit lite stressigt ibland, men väl värt ansträngningen och jag har känt ett stort stöd från min arbetsgivare. Det naturliga steget för mig under min omvårdnadsutbildning hade kanske varit att gå vidare till sjuksköterska. Men jag älskar att jobba med människor och har insett att jag gillar allra bäst att vara med de äldre i vardagen, skapa en meningsfull vardag och inte bara ta hand om dem när de är sjuka
Stina Gustafsson, undersköterska Tre Stiftelser
Jag är otroligt stolt över våra medarbetare som tagit möjligheten att studera vidare. Det är en investering både för oss och dem själva och vi blir bättre tillsammans. Medarbetarnas engagemang, trivsel och delaktighet är avgörande för en god verksamhetsutveckling. Personalen är det viktigaste vi har!
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser