Tredje AP-fonden utser förvaltare av asiatiska aktier

Report this content

Tredje AP-fonden utser förvaltare av asiatiska aktier Tredje AP-fondens (AP3s) upphandlingar av externa förvaltare för fondens aktieportföljer i Japan respektive Stillahavsasiens övriga industriländer (Asia Pacific, ex Japan) har nu avslutats. Det japanska mandatet fördelas på två förvaltare: amerikanska Capital International och brittiska Schroders. Värdet på mandatet uppgår till cirka 16,9 miljarder yen per förvaltare, motsvarande 1,3 mdr kronor. Förvaltningen sker lokalt i Tokyo. De två förvaltarna har olika investeringsstil och bedöms kompettera varandra väl. Därigenom förbättras riskspridningen i portföljen. För mandatet avseende övriga Stillahavsasien har JP Morgan Fleming Asset Management (en del av JP Morgan Chase & Company) utsetts till ensam förvaltare. Förvaltningen sker i Hong Kong av JF Asset Management. Värdet på mandatet uppgår till cirka 102 miljoner US dollar, motsvarande 975 miljoner kronor. Jämförelseindex är FTSE All-World Developed Asia Pacific (ex Japan). I detta index ingår Hong Kong, Singapore, Nya Zealand samt Australien. Förvaltaren har även tillåtelse att placera maximalt 10 procent av portföljens värde i Sydkorea och Taiwan. Sedan starten av AP3s nya förvaltningsmandat vid årsskiftet 2000/2001 har fondens samtliga externa aktieförvaltningsuppdrag varit passiva, det vill säga förvaltats enligt index. Nu pågår ett arbete med ersätta de passiva mandaten med aktiv förvaltning på de marknader där detta kan väntas löna sig. Aktiv förvaltning innebär avvikelser från index i syfte att generera en högre avkastning än marknaden. Dessa uppdrag blir de första aktiva aktiemandaten i AP3s externa förvaltning. - AP3s strategi är att anlita externa förvaltare där dessa kan väntas lyckas bättre än vår egen interna förvaltning. Det gäller i hög grad de asiatiska aktiemarknaderna där lokal närvaro är en helt avgörande förutsättning för en framgångsrik förvaltning. Dessutom är detta en region där det finns goda möjligheter att skapa meravkastning i förhållande till index. Därför har det varit angeläget att hitta aktiva förvaltare för dessa aktieportföljer, säger portföljförvaltare Lena Djurberg på AP3s externförvaltningsgrupp i en kommentar. Frågor kan ställas till: Informationschef Pernilla Klein Tel: 555 17 142 Mobil: 0709/517 242 E-mail: pernilla.klein@ap3.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/02/20020802BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/02/20020802BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar