Förtydligande kring amerikanska Goodalls asbestfrågor

Report this content

Förtydligande kring amerikanska Goodalls asbestfrågor Med avseende på den starka debatt som pågår kring asbest-stämningar i USA gör Trelleborgkoncernen följande förtydligande efter frågor från vissa aktörer på kapitalmarknaden. Sedan tidigt 90-tal har ett av Trelleborgs amerikanska dotterbolag, distributionsföretaget Goodall Inc., tillsammans med 100-tals andra amerikanska företag varit föremål för rättsprocesser gällande hantering av asbestprodukter från 30- och 40-talen. Stämningarna är av karaktären masstämningar och Goodall betraktas som mycket perifert i processerna. I samtliga rättsprocesser har kraven avvisats därför att ingen kopplingen till Goodall kunnat påvisas. Följaktligen har heller inga uppgörelser (settlements) gjorts. Goodall har försäkringskydd för bl a asbestfrågor. Kostnaderna för att hantera rättegångskostnader bärs av bolagets försäkringsgivare. Mer än 90 % av fallen har redan avvisats och vi kommer att fortsätta hantera frågorna på samma sätt som hittills. För vidare kontakt, Trelleborg ABs informationsdirektör Mikael Byström, 0410 - 670 37 alt. 0708 - 55 21 69. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 89 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar