Kvartalsrapport april-juni 2012

"Trelleborg redovisar ett starkt kvartal. Kvartalet var marginal- och resultatmässigt Trelleborgs bästa hittills. Dessutom med ett starkt kassaflöde. Försäljningsutvecklingen var god i Nordamerika och i delar av Asien, medan utvecklingen i Europa var blandad. Den organiska tillväxten var totalt sett svagt negativ, vilket förklaras av en lägre efterfrågan i delar av Europa. Vi fortsätter att investera i tillväxtländer som Brasilien, Indien och Kina för att förbättra vår geografiska balans, vilket i viss utsträckning fortsätter att belasta både resultatet och ökar investeringsnivån under kvartalet.
Trelleborg har tillsammans med Freudenberg bildat ett samägt bolag inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon och därmed skapat en global ledare inom detta segment. Det samägda bolaget, TrelleborgVibracoustic, är sedan starten av det tredje kvartalet operationellt.
Marknadsutsikterna ger anledning till försiktighet. Vi följer givetvis utvecklingen noggrant och har god beredskap att hantera osäkerheten," säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

Inbjudan till telefonkonferens den 19 juli kl 09:30
En telefonkonferens kommer att hållas den 19 juli kl 09:30. För att delta i telefonkonferensen ring 08-5056 2932 eller +44 2077 5099 50 eller +1 8666 7658 69. Kod: ”Trelleborg”.
Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.


För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410  67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068,
0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 19 juli 2012, kl 07:45.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22 miljarder kronor och har cirka 15 500 anställda i över 40 länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Sealing Solutions, Trelleborg Wheel Systems och Trelleborg Engineered Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på drygt 13 miljarder kronor och cirka 8 000 anställda i över 17 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap.
www.trelleborg.com                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Taggar:

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera