Trelleborg avyttrar brittisk verksamhet inom offshore olja & gas

Report this content

Trelleborg har tecknat avtal och slutfört avyttringen av sin offshoreverksamhet i Skelmersdale, England. Bolaget ingår som en del i den större offshoreverksamheten inom rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling. Köpare är personer i ledande positioner för den offshoreverksamhet i Storbritannien som avyttras. Avyttringen är ett led i Trelleborgs strategi att fokusera på utvalda segment.

Det avyttrade bolaget hade en årlig försäljning om cirka 580 MSEK under 2020. Bolaget kommer att avkonsolideras från och med den 1 mars 2021. Försäljningen har inte någon väsentlig påverkan på koncernens resultat efter skatt.

Bolaget utvecklar och tillverkar bland annat flytelement som används vid undervatteninstallationer till havs men också krökförstyvningar, kabelskydd och böjningsbegränsare som används för att säkra, styra och skydda kablar i vatten mot kraftiga rörelser. Den absoluta merparten av försäljningen är till segmentet offshore olja & gas. I och med avyttringen minskar Trelleborg sin exponering mot segmentet offshore olja & gas till cirka 3,0 procent av den totala nettoförsäljningen. 

– Vi är mycket glada att kunna kommunicera denna affär. Det är väl känt att offshore olja & gas under en lång tid haft en utmanande marknadssituation. Vid utvärdering av olika strategiska alternativ för detta bolag kom vi fram till att en avyttring var det bästa alternativet. I och med avyttringen fokuserar vi ytterligare på det som är vår kärnverksamhet, säger Fredrik Nilsson, ekonomi- och finansdirektör samt övergripande ansvarig för rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling.

Övriga offshoreverksamheter inom rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling berörs inte av denna avyttring. Koncernen har dock goda förhoppningar att kunna avsluta den strategiska översynen av de resterade delarna av offshoreverksamheten inom en relativt snar framtid.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 33 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems samt ett rapporteringssegment, Verksamheter under utveckling. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

 

Dokument & länkar