Trelleborg expanderar i Ryssland, Vietnam, Japan och Marocko

Report this content

Trelleborgkoncernen expanderar geografiskt genom att starta tillverkning i Ryssland, Vietnam, Japan och Marocko. Det blir de första tillverkningsanläggningarna i egen regi för koncernen i dessa länder. Den totala investeringen uppgår till knappt 300 MSEK, fördelat under fem år. När anläggningarna är i full drift 2026 beräknas antalet anställda uppgå till drygt 300 personer. Syftet med investeringarna är att finnas nära kunder i växande och lönsamma segment.

Vår framgång bygger på att kunna kombinera en starkt decentraliserad och lokal organisation med det globala företagets kompetens och finansiella möjligheter. Trelleborg ska finnas där våra kunder är. Vi ska kunna växa med dem och på sikt också utveckla andra lokala kundrelationer, som kan bli globala. Genom att nu besluta om investeringar som ökar koncernens geografiska närvaro kommer fler affärsbeslut kunna fattas nära kunderna vilket ger en konkurrenskraftig flexibilitet och än större marknads- och kundkännedom, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

För den stora inhemska ryska marknaden kommer Trelleborg Sealing Solutions påbörja produktion av tätningslösningar under tredje kvartalet 2022. Produktionsanläggningen, som ligger i Yesipovo utanför Moskva, kommer tillverka högpresterande tätningar till marknadssegment som transport och flyg, med flera. I Ryssland har Trelleborg sedan många år säljkontor för både tätningslösningar och tätningsprofiler.

Trelleborg Sealing Solutions kommer också etablera produktion av tätningslösningar i Vietnam, ett land där många globala företag har etablerat sig under det senaste decenniet. Koncernen ser behov av en egen produktionsanläggning i landet för specialutvecklade tätningar till flera marknadssegment och undersöker för närvarande olika alternativ.

På den viktiga japanska fordonsmarknaden kommer Trelleborg Industrial Solutions påbörja produktion av fordonsbälgar i Odawara, sydväst om Tokyo, under första kvartalet 2022. Fordonsbälgar utgör ett dynamiskt tätningssystem, tillverkade av termoplastiska elastomerer, som används för tätning av bilars drivaxlar och som förhindrar att smörjmedlet förorenas av salt-, vatten- eller partikelinträngning. I Japan har Trelleborg sedan många år säljkontor för både tätningslösningar och hamnlösningar.

Trelleborg har under en lång period upplevt en mycket gynnsam försäljningsutveckling inom sin verksamhet för fordonsbälgar. För att möta den växande efterfrågan påbörjades under våren 2021 produktion av fordonbälgar i Kenitra, Marocko, vilket är koncernens första tillverkningsanläggning på den afrikanska kontinenten. Den investeringen etablerade Trelleborgs fordonsbälgar som en verkligt global verksamhet med tillverkning på fyra kontinenter, i linje med kundernas närvaro.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 33 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

 

Dokument & länkar