Trelleborg förvärvar amerikanskt bolag inom hälsovård & medicinteknik

Report this content

 

Trelleborgkoncernen har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal och slutfört förvärvet av det USA-baserade företaget EirMed, LLC. Företaget är specialiserat på tekniska precisionskomponenter tillverkade av formsprutade plastmaterial. Produkterna används främst i medicinteknisk utrustning såsom vid in vitro-diagnostik, titthålskirurgi och ortopedi.

 

Företaget har sitt huvudkontor och tillverkning i Menomonie, Wisconsin, USA. Omsättningen under 2021 uppgick till cirka 100 MSEK.

 

Marknaden för hälsovård & medicinteknik förväntas uppvisa en stabil och stark tillväxt de kommande åren. För Trelleborg är tilläggsförvärvet ett led i strategin att växa inom attraktiva industrier som har höga inträdesbarriärer och som kompletterar och stärker koncernens befintliga erbjudanden.

 

– EirMed är ett välkommet tillskott i vårt byggande av ett större och mer komplett erbjudande inom hälsovård & medicinteknik. Marknaden för tekniska polymerbaserade precisionskomponenter är ett strategiskt viktigt område för oss. Förvärvet ger oss tillgång till både nya marknader, applikationer och kunder samtidigt som EirMeds lösningar får tillgång till våra breda försäljningskanaler. Företaget har också spännande utvecklingsprojekt inom bioresorberbara polymerer, säger Peter Hahn, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions.

 

Pågående makrotrender inom hälsovård & medicinteknik, såsom exempelvis en åldrande befolkning och en växande global medelklass, driver på ett ökat teknikinnehåll i både hälso- & sjukvården och i medicinteknikindustrin.

 

Affären konsolideras från den 25 april 2022.

 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Media: Kommunikationsansvarig Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 34 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

 

Prenumerera

Dokument & länkar