Trelleborg förvärvar ledande distributör av stora solida däck och utökar sin geografiska räckvidd

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Wheel Systems tecknat avtal och slutfört förvärvet av International Tyre and Wheel Solutions Ltd. (ITWS). ITWS är en brittisk privatägd distributör av stora solida däck (off-the-road) till avfalls-, återvinnings- och rivningsindustrierna. Förvärvet kompletterar Trelleborgs nyligen genomförda förvärv av Mitas pneumatiska däck till entreprenadmaskiner, och ger Trelleborg ett tydligt och breddat erbjudande av både pneumatiska och solida däck i Europa, Mellanöstern och Afrika.  

Den förvärvade verksamheten har sitt huvudkontor i Lowton i England. Försäljningen uppgick till cirka 40 MSEK under 2015. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

– Vi förvärvar i och med ITWS Europas ledande distributör av stora solida däck, med både ett attraktivt distributionsnät och attraktiv kundbas. Förvärvet ger oss möjlighet att utöka vårt utbud av däck till entreprenadsindustrierna i Europa, men vi kommer också att kunna påskynda och förstärka vår position som leverantör av solida däck i Mellanöstern och Afrika, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems. 

Affären konsolideras från 1 september 2016. 

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410  67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter 30 miljarder kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, samt verksamheterna Rubena och Savatech. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar