Trelleborg publicerar omräknade siffror efter avtal om avyttring av ett affärsområde

Report this content

Trelleborgkoncernen kommunicerade den 25 mars 2022 att avtal tecknats om att avyttra affärsområdet Trelleborg Wheel Systems.

Affärsområdet kommer redovisas som en del av Tillgångar som innehas för försäljning i den finansiella rapporteringen från och med Trelleborgs rapport för det första kvartalet 2022. Historiska försäljnings- och resultattal har därför omräknats och bifogas detta pressmeddelande, samt finns på Trelleborgs hemsida i excelformat: www.trelleborg.com/sv-se/investerare/rapporter-och-presentationer/omraknade-siffror-2022.
 

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 34 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com