Trelleborgs kapitalmarknadsdag 2014

Trelleborg anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. I programmet ingår dels presentationer som förmedlar en fördjupad bild av de långsiktiga strategiska val som koncernen har valt att arbeta efter, och dels konkreta prioriteringar respektive affärsområde fokuserar på i närtid för att uppnå sina tillväxt- och lönsamhetsmål.

VD och koncernchef Peter Nilsson kommer även bekräfta Trelleborgs marknadsutsikter från den första kvartalsrapporten 2014, det vill säga att efterfrågan för det andra kvartalet är i nivå med årets första kvartal.

– Vi ser inga förändringar i den generella efterfrågesituationen och vår syn på marknads-utvecklingen som vi kommunicerade i samband med vår rapport efter årets första kvartal kvarstår. Den allmänt förväntade förbättringen i konjunkturen verkar dröja. Skulle vi se att konjunkturen rör sig mera signifikant åt endera hållet så står vi fortsatt väl rustade att hantera skiftande marknadsförhållanden, säger Peter Nilsson.

– Trelleborgs mångåriga förändringsarbete fortsätter att ge resultat. Det är de ständiga och dagliga förbättringarna inom ramen för en strategisk kontinuitet som ligger till grund för koncernens framgång. Vår geografiska balans fortsätter att utvecklas i rätt riktning samtidigt som våra marknadspositioner stärks i takt med att vi fördjupar oss inom utvalda segment inom special-utvecklade polymerlösningar. Vi rör oss även kontinuerligt framåt i värdekedjan, mot allt mer avancerade produkter och helhetslösningar, fortsätter Peter Nilsson.

– Den organiska tillväxten inom koncernen står fortsatt i fokus. Som en konsekvens av detta fortsätter vi utveckla vår plattform som på sikt kommer leda till en uthålligt högre tillväxttakt oavsett konjunkturläge. Vi värderar därutöver olika tilläggsförvärv inom samtliga affärsområden som kan komplettera och stärka våra positioner inom utvalda segment. Denna strategi medför att årets investeringar kommer hamna på en förhållandevis hög nivå, då vi ser fortsatt goda möjligheter att växa koncernen organiskt på ett lönsamt sätt. Samtidigt fortsätter vi att driva initiativ för att ytterligare öka lönsamheten inom delar av koncernen, och ser att vi är på god väg att uppnå våra uppsatta finansiella mål på gruppnivå, avslutar Peter Nilsson.

Presentationer kommer att hållas av VD och koncernchef Peter Nilsson, ekonomi- och finansdirektör Ulf Berghult samt koncernens affärsområdeschefer och VD för TrelleborgVibracoustic. Dessa kommer att publiceras på www.trelleborg.com under ”Investerare/Presentationer”.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410  67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068,
0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter drygt 21 miljarder kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på cirka 15 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com 

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-06-04 kl. 10:00.

 

Taggar:

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar