Avnotering av Trentions aktie från Nasdaq Stockholm 7 januari

Report this content

Enligt tidigare kommunicerat beslut från Nasdaq Stockholm är sista dagen för handel med Trentions aktie idag, den 7 januari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 070 9 12 45 27
william.heigard@trention.se

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se