Genombrott för SEM på ny motormarknad

Report this content

Genombrott för SEM på ny motormarknad SEM AB, dotterbolag till börsnoterade Opcon, har fått ett genombrott på en ny marknad genom ett nu tecknat leveransavtal med Cummins Inc. Avtalet avser leveranser av tändspolar till Cummins program av stora industriella naturgasmotorer. - Detta är en viktig första order inom ett för SEM AB nytt marknadssegment som också ligger i linje med Opcons affärsidé att utveckla och tillverka produkter som kan bidra till minskade luftföroreningar, säger Lars-Olof Ottosson, VD för SEM AB. Marknaden för de mer miljövänliga naturgasmotorerna beräknas få en stark tillväxt i USA, Europa och Kina. Genombrottet beräknas ge SEM AB en marknadsandel motsvarande en årsomsättning på 50 miljoner kronor inom de närmaste fem åren. - De produkter som utvecklas har därför en stor marknadspotential. Det finns också ett antal andra stora kunder vilka vi nu erbjuder en produkt med unik patentsökt Opcon-teknik, säger Sven G. Oskarsson, koncernchef för Opcon. SEM AB, beläget i Åmål, är det största dotterbolaget inom Opcon AB och omsatte förra året 163 miljoner kronor. Bolaget tillverkar olika typer av tändsystem och motorkontrollsystem och är bland annat ensamleverantör av det tändsystem som används till Saabs modellprogram 9-5. SEM AB är världsledande när det gäller jonkänningsteknik, en metod att via tändstiften mäta och kontrollera motorns förbränning och därmed möjliggöra en minskning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Den kompetens och de tekniker som finns inom SEM AB och som bolaget sedan lång tid utvecklat och producerat för bilindustrin har nu utnyttjats i utvecklingen av ett nytt tändsystem avsett att användas i naturgasmotorer. Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med Cummins teknikcenter som ligger i Columbus, Indiana, USA, och Cummins fabrik i Daventry, Storbritannien. Cummins, med 24 900 anställda, utvecklar och levererar motorer och generatorset över hela världen. Koncernen omsatte 5,7 miljarder US-dollar 2001. Cummins har tidigare bland annat uppmärksammats för att företaget fått förtroendet att leverera naturgasmotorer till fordon för Pekings kollektivtrafik. I Kina pågår ett intensivt arbete för att minska miljöproblem som bland annat luftföroreningar från fordon innan OS 2008. Det leveransavtal som nu tecknats med SEM AB omfattar leveranser av tändspolar till Cummins program av stora, kraftfulla naturgasmotorer. Leveranserna kommer att ske till Cummins fabrik i Daventry. Leveransstart sker under hösten och successivt kommer SEM ABs tändspolar att introduceras på motorer som ingår i Cummins produktprogram. SEM AB har dessutom blivit utvalt av Cummins att utveckla ett nytt avancerat tändsystem för Cummins program av mindre gasmotorer för användning i till exempel bussar och med planerad tillverkningsstart 2003. Den nya produkten kommer att erbjuda egenutvecklad unik teknik som jonströmsmätning och en styrbar gnista. Båda dessa teknologier erbjuder möjligheter att minska antalet misständningar och därmed risken att oförbränt bränsle släpps ut i miljön. - Detta projekt är ett genombrott för vår nya teknik och ger oss möjligheterna att med en världsledande kund med en stark miljöprofilering få introducera detta nya tänkande på världsmarknaden, säger Lars-Olof Ottosson. Prototypsystem med den nya tekniken levereras under hösten. Eventuella frågor i anledning av pressmeddelandet besvaras av: Sven G. Oskarsson, koncernchef för Opcon, tel 0532-611 30, 070-625 81 21 Lars-Olof Ottosson, VD SEM AB, tel 0532-611 24, 070-621 00 23 Lena Karlsson, informationschef Opcon, 0532-611 34, mb 070-326 74 03 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20041001BIT20410/wkr0001.pdf

Dokument & länkar