Opcon ökar konkurrenskraft för biogas

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons utvecklingsbolag Svenska Rotor Maskiner, SRM har fått en order från en ledande aktör på system för uppgradering av biogas till fordonsgas med en stark global närvaro.

I avtalet ingår en order på specialanpassning och produktion av en av SRM nyutvecklad kompressortyp som blir en avgörande del i ett nytt uppgraderingssystem för biogas som kraftigt sänker kostnaden gentemot traditionella system.

- Den kompetens vi har inom energi- och miljöteknik tar oss in på fler intressanta områden där vår teknik bidrar till lösningar som kraftigt sänker kostnader och ökar energieffektiviteten i systemen. Det här är ett projekt som passar mycket väl in i den struktur vi nu skapar inom vårt affärsområde Renewable Energy med utveckling, avancerad högvärdig produktion i mindre serier och service. Den här affären har ensamt potential att inom ett par år växa till storleksordningen 10-20 mkr/år, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

Vid uppgradering av biogas till fordonsgas renas den rötgas som kommer från avfall för att kunna användas i gasfordon. Jämfört med bensin eller dieselfordon sjunker CO2-utsläppen från ett fordon som drivs med biogas med nästan 100 procent.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@Opcon.se
www.Opcon.se

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar