Saxlund och Kellve samarbetar om bioenergiorder till Katrinefors Kraftvärme

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag Saxlund Bioenergy AB levererar tillsammans med huvudentreprenören Kellve Sweden AB yttre materialhantering till Katrinefors nya kraftvärmeanläggning. Saxlunds del av ordervärdet uppgår till ca 5 mkr och omfattar leverans av Saxlunds erkänt robusta och slitstarka bränslebehållare samt transport- och sållsystem. Hela systemet anpassas för i huvudsak rivningsvirke och sidotippning med lastbil.

Den nya kraftvärmeanläggningen som byggs vid Metsä Tissues pappersfabrik i Mariestad är en modern anläggning som ska kunna hantera flera olika bränslen för produktion av processånga, el och merparten av den fjärrvärme som behövs för fjärrvärmenätet i Mariestad.

- Vår robusta och beprövade konstruktion för materialhanteringen innebär driftsäkerhet och betydande fördelar när man som här i huvudsak hanterar svårt material som rivningsvirke. Att arbeta med Kellve som är Sveriges ledande tillverkare av transportörer innebär samtidigt att vi tillsammans kan erbjuda skräddarsydda lösningar av yppersta kvalitet för högsta driftsäkerhet, säger Stefan Wallerman, vd Saxlund Bioenergy AB.

Saxlund och SRE är ledande varumärken inom bioenergi och en del av Opcon’s affärområde Renewable Energy med dess satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund. Under varumärket SRE levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus samt rökgasreningsutrustning för industrier. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Prenumerera

Dokument & länkar