Saxlund tar 3 m Euro order på hanteringssystem för biomassa vid konvertering av 248 MW kolkraftverk till samförbränning

Energi- och miljöteknikbolaget Opcons helägda dotterbolag Saxlund international GmbH har fått ansvar för att leverera state-of-the-art hanteringsutrustning för biobränslen inför konverteringen av ett 248 MW kolkraftverk till samförbränning i Berlin, Tyskland.

Ordern innefattar externa och interna hanteringssystem, inklusive bränslemottagning, förvaring och transportsystem i kraftverk och pannrum. Leveransen innehåller flera olika matar- och transportörslösningar, inklusive magnetisk avskiljning för att avlägsna metalldelar för vidare återvinning. Allt är designat för effektivitet, minimalt underhåll och hög tillgänglighet, såväl som låga utsläpp av damm och ljud.

Sammanlagt ordervärde uppgår till nära 3 miljoner Euro med leverans 2012/2013 och driftsättning i december 2013.

– Det här är ett utmärkt exempel på hur man ökar det förnyelsebara inslaget i Tysklands energiproduktion. Genom att utgå ifrån befintlig infrastruktur där man adderar möjligheten att också elda med biobränsle så kan mycket vinnas ur såväl ett miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Med den pågående omställningen av det tyska energisystemet bort från kärnkraft och till mer förnyelsebart ser vi stora möjligheter för den här typen av projekt. Och med Saxlunds förstklassiga utrustning och våra mer än 50 års erfarenhet av att leverera hanteringssystem för bioenergi vet vi att vi kan säkerställa hög tillgänglighet och effektivitet för våra kunder, säger Christoph Groffmann, vd Saxlund International GmbH.

Saxlund International GmbH är en del av Opcons satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund.

Under varumärket SRE Renergi levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men även rökgasreningsutrustning till industrier samt torksystem för biomassa. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

               

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@Opcon.se

www.Opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- & kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Prenumerera

Dokument & länkar