Handel inleds i Triborons B-aktie på Nasdaq First North den 8 april efter godkänd ansökan

Report this content

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) genomför listning av B-aktier på Nasdaq First North efter godkänd ansökan. Första handelsdag för B-aktien blir den
8 april.

Inför listningen har Triboron genomfört en kraftigt övertecknad nyemission vilken tillför Bolaget cirka 35 MSEK före emissionskostnader. Triboron får i samband med nyemissionen cirka 1 100 nya aktieägare.

Rådgivare, retail distribution och emissionsinstitut

Finansiell rådgivare är Eminova Partners AB. Avanza Bank AB hanterar retail distribution. Legala rådgivare är Synch Advokat AB. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 klockan 08:30 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

eller besök www.triboron.com

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Prenumerera

Dokument & länkar