Ian Field ny CTO för Triboron

Report this content

Triboron har utsett Ian Field till ny CTO för bolaget från och med den 1 augusti 2019. Han efterträder Thomas Lindskog.

Thomas Lindskog, som fram till september 2018 också var VD för Triboron, kvarstår i rollen som styrelseledamot.

Ian Field har varit Senior Technical Advisor till Triboron sedan augusti 2014.

Ian har studerat kemi vid Oxford University, där han tog såväl magisterexamen som doktorsexamen. Sedan 1979 har han arbetat inom sektorn för bränsleadditiv, initialt hos Paramins (Exxon Chemical), och därefter hos Infineum UK Ltd mellan åren 1999 och 2014.

Sedan 2001 har han varit en europeisk additivexpert för Infineum och representerat bolaget i diskussioner med OEM-tillverkare och den bredare additivindustrin i Europa. Ian har också varit aktiv i ATC (the European lubricant additive suppliers’ technical association) under flera år och är mycket välkänd inom branschen.

”Vi är mycket glada att få in en resurs av Dr Ian Fields kaliber, som har en gedigen erfarenhet av additivteknologi och dessutom är ett välrenommerat namn i branschen. Det stärker vår tekniska trovärdighet och möjliggör en stark plattform för vidareutveckling av vår teknologi och expansionen av vårt produktsortiment”, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

eller besök www.triboron.com

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar