Nytt datum för årsstämman 2022

Report this content

Triboron International AB (publ) (“Triboron” eller ”Bolaget”) har beslutat att det nya datumet för Bolagets årsstämma 2022 är den 30 maj 2022.

Triborons styrelse har beslutat att flytta datumet för Bolagets årsstämma 2022 från den 24 maj 2022 till den 30 maj 2022. Kallelse till årsstämman kommer att ske minst fyra veckor innan det nya datumet.

 

 

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

För ytterligare information, kontakta:

Pär Krossling, VD
Tel: +46 8 643 10 00
E-post: par.krossling@triboron.com
 

Jan Norman, CFO
Tel:
+46 73 433 25 10
E-post: jan.norman@triboron.com

 

eller besök www.triboron.com

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Triborons styrelse har beslutat att flytta datumet för Bolagets årsstämma 2022 från den 24 maj 2022 till den 30 maj 2022.
Twittra det här