Sjömacken i Vaxholm erbjuder bränsle med Triboron direkt från pump

Report this content

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) har tecknat ett avtal med Altus Sjömacken Vaxholm AB (”Sjömacken”), som kommer att marknadsföra och saluföra sitt bränsle förstärkt med Triborons bränsleteknologi (Fuel Formula) på sin flytande bränslestation ”Sjömacken Vaxholm” direkt från pump.

Avtalet avser till en början två kvaliteter, 98 oktan och Bunkerdiesel (Mk1), men med option på utökning till samtliga bränslen och pumpar. Det betyder att upp till 1 000 000 liter per år kommer att förstärkas med Triborons teknologi och då ge minskade CO2-utsläpp med ca 140 ton per år.

Sjömacken Vaxholm är en centralt belägen flytande servicestation i Stockholms skärgård för privat och yrkesmässig båttrafik, belägen utanför gästhamnen i Vaxholm. Sjömacken erbjuder också sina kunder Triborons utbud av produkter i koncentrat för dem som vill blanda in själva i sina bränslen.

”Triborons teknologi, som möjliggör minskat motorslitage, lägre bränsleförbrukning samt dessutom motverkar mikrobtillväxt i bränsletankar och bränslesystem under vinterförvaring, är högintressant för våra kunder. Jag ser fram emot erbjuda vårt förstärkta bränsle direkt från pump”, säger Alexander von Hueck, VD för Altus Sjömacken Vaxholm.

”För första gången kan konsumenter nu tanka bränsle med Triborons teknologi direkt från pumpen. Förutom bättre ekonomi, kan Sjömackens bränslekunder också bidra positivt till miljön genom väsentligt sänkta koldioxidutsläpp”, tillägger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021 klockan 08:30.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Alxander von Hueck, VD Altus Sjömacken Vaxholm | 08-541 300 00 | info@sjomacken.se

eller besök www.triboron.com

För mer information om Sjömacken, besök https://sjomacken.se/

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Triboron har tecknat ett avtal med Altus Sjömacken Vaxholm AB, som kommer att marknadsföra och saluföra sitt bränsle förstärkt med Triborons bränsleteknologi på sin flytande bränslestation ”Sjömacken Vaxholm” direkt från pump.
Twittra det här

Citat

För första gången kan konsumenter nu tanka bränsle med Triborons teknologi direkt från pumpen. Förutom bättre ekonomi, kan Sjömackens bränslekunder också bidra positivt till miljön genom väsentligt sänkta koldioxidutsläpp.
Pär Krossling, VD för Triboron
Triborons teknologi, som möjliggör minskat motorslitage, lägre bränsleförbrukning samt dessutom motverkar mikrobtillväxt i bränsletankar och bränslesystem under vinterförvaring, är högintressant för våra kunder. Jag ser fram emot erbjuda vårt förstärkta bränsle direkt från pump.
Alexander von Hueck, VD för Altus Sjömacken Vaxholm