Triboron erhåller pilotorder från Mekonomen

Report this content

Enligt tidigare kommunicerat samarbetsavtal mellan Triboron International AB (publ) (”Triboron”) och Mekonomen AB, har Mekonomen nu lagt en pilotorder om 159 000 kr på Triborons produkter.

Mekonomen verkar på bileftermarknaden i Norden och i Polen med butiks- och verkstadskoncept, erbjudanden och lösningar för företag och konsumenter. Under varumärket Mekonomen finns drygt 170 butiker i Sverige, Norge och Finland. Under varumärket MECA finns 85 butiker i Sverige och Norge. Den pilotorder som nu lagts avser försäljning inom Mekonomen-kedjan på den svenska marknaden.

Certified Advisor 
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2021 klockan 14:00. 

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

eller besök www.triboron.com

Mer information om Mekonomen finns att läsa på https://www.mekonomen.com/sv

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Enligt tidigare kommunicerat samarbetsavtal har Mekonomen nu lagt en pilotorder om 159 000 kr på Triborons produkter.
Twittra det här