Triborons delårsrapport för perioden januari - september 2021 publiceras den 22 oktober (tidigarelagd)

Report this content

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för perioden januari – september 2021. Ny tidpunkt för publicering är 22 oktober kl 08:00.

Delårsrapporten offentliggörs i de sedvanliga kanalerna via Cision och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

För ytterligare information, kontakta:

Pär Krossling, VD
Tel: +46 8 643 10 00
E-post: par.krossling@triboron.com
 

Jan Norman, CFO
Tel:
+46 73 433 25 10
E-post: jan.norman@triboron.com

 

eller besök www.triboron.com

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Triboron tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för perioden januari – september 2021. Ny tidpunkt för publicering är 22 oktober kl 08:00.
Twittra det här