Bokslutskommuniké för helåret 2002

Bokslutskommuniké för helåret 2002 *Omstrukturering inledd med målet att förvärva nya lönsamma rörelser. *Avtal om industriell lösning för dotterbolaget Woxna Graphite kommer att presenteras inom kort. *Miljödomstolen har godkänt brytning vid två nya grafitfyndigheter. *Miljötillstånd har beviljats för att anlägga och driva en fabrik för högren grafit. *Koncernens försäljning under 2002 uppgick till 1,9 mkr (7,6 mkr). *Koncernens resultat efter skatt uppgick till -28,3 mkr (-21,1 mkr), varav 14,6 mkr (0 mkr) utgörs av engångskostnader för nedskrivning av mineralrättigheter och varulager. *Koncernens resultat efter skatt Q4, inklusive lagernedskrivning, uppgick till -8,8 mkr (-3,0 mkr). *Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 2,80 kr per aktie. För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren telefon 018-15 64 24 eller styrelsens ordförande Lars Ransgart, telefon 08-463 33 61. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00810/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00810/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar