Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande · Tricorona Mineral minskar sitt engagemang i Svenska Kaolin dels genom avyttring av 1.460.000 aktier, dels genom att utfärda en säljoption på resterande innehav. · Avyttringen skall ses som ett led i den pågående omstruktureringen av Tricorona Mineral. Tricorona Mineral har avyttrat 1.460.000 aktier i Svenska Kaolin AB (publ) till Ulf Källåker. Efter försäljningen har Tricorona 4.825.000 aktier i bolaget, vilket motsvarar 46,7 % av såväl kapital som röster. I överenskommelsen ingår en option för Ulf Källåker att under en period av 3 år kunna förvärva även denna post. Avyttringen skall ses som ett led i den pågående omstruktureringen av Tricorona Mineral. Ulf Källåker förvärvar aktierna från Tricorona med syftet att skapa förutsättningar för att på sikt stärka Svenska Kaolins finansiella ställning och härigenom också skapa förutsättningar för att till Miljödomstolen kunna inlämna en ny ansökan om miljötillstånd för exploatering av bolagets kaolinfyndighet i Billinge i mellersta Skåne. Ulf Källåker har efter förvärvet 3.076.000 aktier i Svenska Kaolin, vilket motsvarar 29,8 % av kapital och röster. Uppsala den 18 mars 2003. Strängnäs den 18 mars 2003. Styrelsen i Tricorona Mineral AB Ulf Källåker För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren telefon 018-15 64 24 eller Ulf Källåker telefon 0152-10 800. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00870/wkr0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar