Miljötillstånd för Tricorona Minerals dotterbolag Woxna Graphite

PRESSMEDDELANDE · Miljödomstolen har beviljat Woxna Graphite miljötillstånd att anlägga och driva en kemisk reningsanläggning för framställning av högren grafit. · Satsning på forskning och teknisk utveckling kring bränsleceller för fordonsindustrin. Miljödomstolen i Östersund har beslutat att ge Tricorona Minerals dotterbolag Woxna Graphite tillstånd att vid Kringelgruvan i Hälsingland anlägga och driva en kemisk reningsanläggning för framställning av högren grafit. Miljötillståndet omfattar en årlig förädling av 6 500 ton grafit till 98 procents renhet, varav 3 000 ton kan vidareförädlas till 99,5 procents renhet. Tillståndet ökar möjligheterna för att på sikt kunna återuppta driften vid Kringelgruvan som för närvarande ligger i malpåse. Högren grafit är en nyckelkomponent vid tillverkning av batterier och bränsleceller och marknaden för dessa produkter förväntas öka inom några år då bränsleceller för fordonsindustrin bedöms få sitt kommersiella genombrott. Bränslecellen spås på sikt slå ut bensinmotorn, dels på grund av miljöskäl och dels beroende på ökade oljepriser. Tidskriften Ny Teknik skrev i en artikel i september 2002 att frågan är inte om framtidens bilar drivs med bränsleceller utan när. Den japanska bränslecellskommittén har beräknat att det år 2010 finns femtiotusen bränslecellsfordon i landet och att det tio år senare kommer att finnas fem miljoner. I stort sett alla ledande biltillverkare förbereder tillverkning av bränslecellsdrivna fordon. Dessa har dubbelt så hög verkningsgrad som den bästa bensinmotorn. Woxna Graphite deltar i ett nystartat projekt inom MISTRA (Miljöstrategisk forskning) kring bränsleceller för fordonsindustrin. Deltagare är bland annat Volvo, ett flertal komponenttillverkare och tekniska högskolor. Uppsala den 6 februari 2003 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare upplysningar kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, tel 018-15 64 24 eller styrelsens ordförande Lars Ransgart, tel 08-463 33 61. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00560/wkr0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar