Option att förvärva Svenska Kraftmäkling AB

PRESSMEDDELANDE · Tricorona tecknar en option med rätt att förvärva mäklarbolaget Svensk Kraftmäkling AB. · Förvärvet är ytterligare ett komplement till det nya affärsområde inom råvaruhandel som inleddes med förvärven av rörelsen i M. V. Metallvärden AB och bolaget Svenska Metall Börsen AB. Tricorona förvärvar Svensk Kraftmäkling AB Tricorona Mineral AB har tecknat en option med rätt att förvärva samtliga aktier i mäklarbolaget Svensk Kraftmäkling AB. Den nordiska kraftmarknaden har utvecklats starkt sedan starten i mitten på 90-talet. Idag omsätts elkraft till en volym som är cirka 8 gånger större än den fysiskt konsumerade volymen. Svensk Kraftmäkling är det enda svenska mäklarhuset i elmarknaden. Bolaget har med en marknadsandel på 20-25 procent varit en ledande mäklare sedan marknaden startade. SKM svarar tillsammans med två andra mäklarhus för cirka 75 procent av den mäklade elvolymen. Totalt finns det åtta aktiva mäklare inom den nordiska kraftmarknaden. SKM:s affärsidé är att vara en av de ledande mäklarna av el i den avreglerade nordiska kraftmarknaden. Bolaget har dessutom planer på att uppnå motsvarande position i de kommande marknaderna för väderderivat, elcertifikat och utsläppsrättigheter för t. ex. koldioxid. Utvecklingen för väderderivat har inte visat samma snabba utveckling som den för kraft men marknaden för elcertifikat och utsläppsrättigheter däremot förväntas uppvisa en stark tillväxt och betydande marknadspotential i framtiden. SKM leds av verkställande direktör Niels von Zweigbergk som tillsammans med åtta andra mäklare och anställda har en lång erfarenhet av kraftmarknaden och andra finansiella marknader. Svensk Kraftmäkling omsatte under 2002 cirka 23 mkr. Finansiering kommer att offentliggöras i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma i Tricorona. Förvärvet kommer, om optionen påkallas, att påverka resultatet för Tricorona positivt redan för innevarande år. Avsikten är att verksamheten skall fortsätta med samma inriktning som tidigare även inom Tricoronakoncernen. Samlande affärsidé för Metallvärden-Gruppen Den gemensamma affärsidén för de nyligen förvärvade Metallvärden AB, Svenska Metall Börsen AB och Svensk Kraftmäkling AB är att erbjuda metallurgisk och annan industri i norra Europa service i form av ett stort urval av råvaror, främst sekundära, samt råvaruprissäkringar och liknande tjänster. Planer finns på ytterligare förvärv som kan komplettera affärsområdet Metallvärden-Gruppen. Uppsala den 13 maj 2003 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24, eller styrelsens ordförande Lars Ransgart, telefon 08-463 33 61. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar