Tricorona förvärvar rörelsen i Metallvärden AB

PRESSMEDDELANDE · Tricorona förvärvar rörelsen i M.V. Metallvärden AB · Förvärvet är första steget i uppbyggnaden av ett nytt affärsområde inom råvaruhandel och ingår i strategin för omstrukturering av Tricorona till ett vinstgivande företag Tricorona tillkännager härmed ett intressant förvärv av rörelsen i bolaget M.V. Metallvärden AB. Metallvärdens affärsidé är att erbjuda den metallurgiska industrin i norra Europa service i form av råvaruleveranser, främst återvunna metaller, samt därtill hörande transporter och tjänster. Bolaget ägs och leds av Björn Grufman som är ett välkänt namn inom metallurgisk industri i norra Europa. Björn Grufman kommer att även fortsättningsvis ansvara för verksamheten samt dessutom leda den fortsatta uppbyggnaden av ett nytt affärsområde inom råvaruhandel i Tricorona. Metallvärdens kunder består av stålverk, smältverk och gjuterier främst i Skandinavien. Många stålföretag bygger sin produktion på återvunna metaller och i mindre mån på järnmalm. Den svenska stålindustrin har ett inköpssamarbete genom ett gemensamägt företag, AB Järnbruksförnödenheter, vilket har tecknat så kallade verksleverantörsavtal med fem företag, varav Metallvärden är ett. Leverantörer till Metallvärden är i huvudsak lokala skrothandlare samt verkstadsföretag med stora skrotfall, dvs. så stora mängder av homogena restprodukter (spill) i produktionen att man kan leverera direkt till ett skrotförbrukande verk utan mellanlagring och ackumulering hos en skrothandlare. Metallvärdens personal har avgörande betydelse för verksamheten då den bygger på lång erfarenhet, stor kompetens och gedigen kunskap om metallkvaliteter och kundernas krav. Metallvärdens experter är väl ansedda i branschen och har möjlighet att göra alla typer av metallaffärer. Metallvärden omsatte under 2002 cirka 70 mkr och är under tillväxt. Förvärvet kommer att påverka resultatet för Tricorona positivt för innevarande år och kommer inte att ge upphov till någon goodwill. Tricorona Mineral AB:s rapport för kvartal 1 tidigareläggs till den 30 april 2003. Uppsala den 4 april 2003 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren telefon 018-15 64 24, styrelsens ordförande Lars Ransgart telefon 08-463 33 61 eller Metallvärdens verkställande direktör Björn Grufman telefon 08-545 426 30, 0706-36 76 15. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00540/wkr0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar