Tricorona tecknar samarbetsavtal med Greeni Oy

Tricorona Mineral tecknar samarbetsavtal med Greeni Oy för utveckling av Tankstället. Tricorona förvärvade i slutet av år 2002 rättigheterna till ett koncept för modulbyggda ovanjordsstationer för bensinförsäljning. Konceptet har fått namnet Tankstället och avsikten har varit att etablera en distributionskedja för lågprisbensin. Med syfte att genomföra dessa planer har Tricorona tecknat ett samarbetsavtal med Greeni Oy, Finland. Avtalet innebär att Greeni i ett första steg förvärvar 25 % av aktierna i Tankstället Sweden AB för 2 mkr. I nästa steg tecknar Greeni en nyemission av aktier i Tankstället och blir därmed 70 %-ig ägare till Tankstället Sweden AB. Tricorona kommer att bibehålla resterande 30 %. Avtalet med Greeni baseras på en värdering av Tankstället Sweden AB om cirka 10 mkr. Greeni har även erhållit en option att om tidigast två år förvärva Tricoronas resterande andel till ett marknadsmässigt pris. Samarbetet innebär att Tricoronas planer på att etablera en distributionskedja för lågprisbensin på den svenska marknaden nu kommer att förverkligas. Uppbyggnaden kommer att finansieras av Greeni. Greeni Oy startade sin verksamhet 1996 och har på kort tid byggt upp en distributionskedja för lågprisbensin omfattande över 240 stationer över hela Finland. Stockholm den 15 december 2003 TRICORONA MINERAL AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: · Paul Hammergren, vVD Tricorona Mineral samt VD Tankstället Sweden AB, 018-15 64 24, 070-673 32 89 · Lars Ransgart, Styr. ordf. Tricorona Mineral, 08-463 33 61, 070-729 43 39 · Kim Wiio, CFO Greeni Oy, + 358 44 5678964 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar