Trill Impact förvärvar Nordomatic

Trill Impact har tecknat avtal om att förvärva Nordomatic, en ledande nordisk systemintegratör inom fastighetsautomation, av Adelis.

Nordomatic erbjuder energibesparande lösningar inom fastighetsautomation1, vid ny- och ombyggnation samt relaterad eftermarknadsservice och smarta molnbaserade system. Företaget har haft en betydande tillväxt de senaste åren och genererade 2019 proformaintäkter på ca 880 Mkr (85 MEUR). Nordomatic, som grundades 1967, har sitt huvudkontor i Stockholm och 400 medarbetare på 20 orter i Sverige, Danmark och Norge.

Nordomatics tjänster och produkter bidrar aktivt till att minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet för fastighetsägare. Som en ledande aktör inom Impact Private Equity, är Trill Impacts ambition att aktivt bidra till, och påskynda Nordomatics redan starka hållbarhetsagenda.

"Vi anser att Nordomatic erbjuder en idealisk plattform för att uppnå våra ambitioner inom hållbarhet och kommersiellt värdeskapande, som vi i grunden ser som nära sammanlänkade. Nordomatic har gjort ett bra jobb i skapandet av en nordisk marknadsledare i en bransch som vi tror kommer att uppleva stark tillväxt framöver”, säger Samir Kamal, Partner på Trill Impact.

"Jag välkomnar Trill Impact som ny majoritetsägare i Nordomatic. Tillsammans kommer vi att vidareutveckla verksamheten och stärka vår internationella konkurrenskraft. Att i nära samarbete med våra kunder konkretisera och mäta energieffektivisering och andra hållbarhetsmål känns värdeskapande, meningsfullt och modernt. Vi ska bli en ’impact leader’”, säger Olov Schagerlund, VD på Nordomatic.

Parterna har kommit överens om att inte uppge de ekonomiska villkoren för transaktionen.

Presskontakter:
Trill Impact: Samir Kamal, Partner, Mobil: +46 708151929
Nordomatic: Olov Schagerlund, VD, Mobil: +46 708184184

 

Trill Impact (www.trillimpact.com) är ett private equity-företag med inriktning mot medelstora företag i Nordeuropa, med potential att öka värdeskapandet och samtidigt bidra till de Globala Hållbarhetsmålen. Trill Impacts ambition är att bli en global ledare inom Impact Private Equity genom en hållbarhetsinriktad aktiv investeringsstrategi och ägarmodell. Trill Impact grundades 2019 av Jan Ståhlberg.

Nordomatic (www.nordomatic.com) är en ledande oberoende partner för fastighetsägare inom fastighetsautomation med fokus på "smarta byggnader" och energieffektivitet, med närvaro i Sverige, Danmark och Norge. Nordomatic erbjuder helhetslösningar – från nybyggnation, ombyggnad och uppgradering till eftermarknadsservice och support. Dess lösningar integrerar och hanterar byggnaders värme/kyla, belysning, passerkontroll och säkerhet samt brandskydd. Nordomatic säljer även ett marknadsledande intelligent system ("Ecopilot"), som möjliggör en minskning av byggnaders energikostnader med upp till 40%, och hjälper därmed användarna att uppfylla EU:s klimat- och energimål. Under det senaste decenniet har Nordomatic genomfört 13 förvärv för att ytterligare stärka sitt erbjudande och framgångsrikt vinna marknadsandelar i Norden.  

Nordomatics bidrag till de Globala Hållbarhetsmålen (SDG2): Nordomatics produkter och tjänster har potential att starkt och direkt bidra till SDG #7.3 (Senast 2030, uppnå dubbelt så hög förbättringstakt i global energieffektivitet), SDG #11 (Hållbara städer och samhällen) och SDG #13 (Bekämpa klimatförändringarna). Byggnader står för cirka 40% av EU:s energiförbrukning och 36% av koldioxidutsläppen3. Nordomatics lösningar utgör viktiga komponenter till förbättringar inom dessa områden. Nästan 75% av dagens byggnadsbestånd kategoriseras som energiineffektivt3, här kan intelligenta BMS system påverka utvecklingen positivt.

1. Building Management System (”BMS”)
2.
Sustainable Development Goals: www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
3.
Data från European Commission 2030 Climate & Energy Framework

Originalspråket för detta material är engelska, detta är en översättning.

Detta material har endast utarbetats i informationssyfte. Alla uttalanden och åsikter som ingår häri kan komma att ändras om ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar förändras. Det finns ingen garanti för att några bedömningar, utsikter eller framåtblickande uttalanden kommer att infrias.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar